Lånen överförs till S-Banken

Lån med Euriborränta överförs med nuvarande villkor, säkerheter och borgen.

Euribor-, prime- och studielån

Lån bundna till Euribor överförs med nuvarande villkor, säkerheter och borgen. Du behöver inte göra någonting. Lånemarginalerna ändras inte heller.

Det blir ändringar i studielånen och lån bundna till Handelsbanken Prime. Du kan kontrollera referensräntan på ditt lån i Handelsbankens nätbank.

Frågor och svar

 • Ditt lån överförs till S-Banken, när försäljningen i sinom tid slutförs. Vi beräknar att försäljningen slutförs i månadsskiftet november-december. Du får närmare information om ditt bolån i god tid innan försäljningen slutförs.

 • Dina lånedebiteringar sköter du i Handelsbanken precis som tidigare ända fram till att försäljningen har slutförts.

  Efter att lånet har överförts till S-Banken kommer kontonumret för ditt låneskötselkonto att bytas ut. S-Banken meddelar dig det nya kontonumret på förhand, så att du vet vilket konto som debiteras på betalningsratens förfallodag och så att du kan reservera pengar för debiteringen. Du kan i fortsättningen också kontrollera uppgifterna på ditt nya låneskötselkonto i S-mobil eller S-Bankens nätbank.

  Om dina lånebetalningar har fakturerats, kommer S-Banken att skicka dig fakturan efter att ditt lån har överförts till dem.

 • Ditt studielån överförs till S-Banken i och med försäljningen. Innan ditt lån överförs till S-Banken fungerar uttagen, förhöjningarna, ändringarna och ansökan om nytt studielån precis som nu. Du kan göra allt i nätbanken eller på kontoret. När lånet har överförts till S-Banken gör du allt i S-Bankens nätbank.

 • Lån bundna till Handelsbanken Prime binds till S-Bankens primeränta i samband med överföringen. Du kan kontrollera hur hög S-Prime-referensräntan är på S-Bankens webbsidor.

 • Överföringen påverkar inte räntemarginalen på dina lån. Den marginal du kommit överens om med Handelsbanken ändras inte. Den nya banken kan inte ensidigt ändra villkoren i låneavtalet. I stället kan banken enligt lagen ändra lånets serviceavgifter.

 • Ja. Om du har avtalat om amorteringsfrihet för ditt lån, så överförs den informationen till S-Banken och den avtalade amorteringsfriheten fortsätter där.

 • Ditt lån förs över till S-Banken. Överföringen påverkar inte dina lånevillkor. Det du har avtalat med Handelsbanken om gäller fortfarande.

  Notera, att kortkrediterna och konton med kredit inte överförs till S-Banken.

 • Vi betjänar våra kunder som vanligt och vi beviljar också lån.

Läs mer

Ett leende par

Information till kunder som flyttas över till S-Banken

Information om hur försäljning av Handelsbanken Finlands verksamheter påverkar din kundrelation och dina banktjänster.
Information till kunder som flyttas över till S-Banken