Rätt att motsätta sig överföringen av avtal

Om du godkänner överföringen av dina konto- och debit-kortsavtal och S-Bankens villkor, behöver du inte göra någonting. Om du motsätter dig överföringen, fyll i denna anmälan senast 20.7.2024.

Villkoren för S-Bankens tjänster träder i kraft den dag affären mellan Handelsbanken och S-Banken slutförs. Vi meddelar exakt tidpunkt i god tid innan det sker.

En privatkund har rätt att motsätta sig överföringen av sina konto- och debit-kortsavtal. Det går inte att motsätta sig överföring av lån och investeringstjänster. Lånen och investeringstjänsterna till S-Banken dagen då affären slutförts.

Om du motsätter dig överföringen av konto- och debit-kortavtalen till S-Banken, fyll i formuläret på denna sida. Anmälan om att du motsätter dig överföringen ska göras senast 20.7.2024. Anmälan kräver stark autentisering med dina personliga bankkoder eller med mobilcertifikat. Anmälan undertecknas digitalt.

Om du motsätter dig överföringen, förblir de ovannämnda avtalen i kraft i Handelsbanken. Avtalen sägs ändå upp enligt en separat tidtabell, eftersom Handelsbanken kommer att lämna den finländska bankmarknaden.

Dataskyddsbeskrivning

I anmälan används Visma Signs tjänst för undertecknande. Läs VismaSigns dataskyddsbeskrivning. 

Anmälan om motsättning av överföring

Du kan fylla i anmälan för din egen del, på någons annans vägnar eller som representant för ett företag eller ett samfund. Välj nedan för vem du fyller i anmälan.

Anmälan för egen del

Om du motsätter dig överföringen av din egna avtal, fyll i och underteckna denna anmälan.

Anmälan på någon annans vägnar

Om du fyller i anmälan på någon annans vägnar, måste du ha rätt att representera den andra personen och den personen måste ha avtal om konto eller debit-kort med Handelsbanken.

Om du gör anmälan för en minderårig person, måste alla intressebevakare underteckna anmälan.

Om du gör anmälan för ett dödsbo, måste alla delägare i dödsboet underteckna anmälan.

Anmälan på företagets eller samfundets vägnar

Om du motsätter dig överföringen av företagets eller samfundets avtal, ska du fylla i och underteckna denna anmälan.

Om du fyller i anmälan på någon annans vägnar, måste du ha rätt att representera den andra personen och den personen måste ha avtal om konto eller debit-kort med Handelsbanken. Anmälan kräver stark autentisering med dina personliga bankkoder.

Om två personer tillsammans representerar företaget/samfundet, ska båda underteckna anmälan.

Villkor

Nedan hittar du S-Bankens viilkor för dagliga banktjänster för kunder som flyttas över från Handelsbanken.