Blankett för kundrespons och -klagomål

Din åsikt är viktig

Så vi kan svara dig så snabbt som möjligt, ber vi dig uppge följande:

  • Vilket kontor eller vilken avdelning klagomålet gäller.
  • Orsaken till klagomålet eller responsen.