Kundrespons och klagomål i Handelsbanken Finland

Vi tar respons och klagomål på allvar.
Kundtjänstens medarbetare med en datorskärm i bakgrunden.

Så här skickar du oss respons

Kontorets ansvar i första hand

Vi anser att all kundrespons är viktig. Om du har ett klagomål, ska du i första hand vända dig till ditt bankkontor.

Enligt våra verksamhetsprinciper ska klagomål behandlas effektivt och omsorgsfullt. Du har rätt att få ett sakligt och korrekt svar och du kan begära att få det skriftligt om du så önskar. Vi meddelar dig, hur behandlingen av klagomålet framskrider och ger en tidtabell för behandlingen. Om vi anser att det inte finns någon grund för klagomålet, ger vi dig en motivering till detta.

Omprövning av kontorets beslut

Om du vill begära en omprövning av kontorets beslut, ber vi dig kontakta klagomålsansvarig på banken:

Handelsbanken Finland
Kundrespons
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors

Du kan också skicka din respons på vår blankett.

Vi tar dina klagomål på allvar

Kundklagomål är något som vi i Handelsbanken tar på största allvar. Det är ett sätt att få veta vad som inte fungerar så bra och det ger oss en chans att ständigt förbättras.

Dotterbolag

Gäller din respons något av våra dotterbolag? I så fall ber vi dig kontakta dem?

Är du inte nöjd med vårt beslut?

Om du inte är nöjd med bankens beslut, kan du vända dig till följande utomstående, oberoende organ:

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)
FINE:s uppgift är att ge konsumenter, småföretagare och liknande kunder råd. En kund kan också kontakta Försäkringsnämnden, Banknämnden och Investeringsnämnden, som fungerar i samband med FINE. Nämnderna kan ge en skriftlig rekommendation då en tvist ska lösas. Tjänsten är avgiftsfri.

Tilläggsuppgifter finns på adressen  www.fine.fi Öppnas i nytt fönster.

Konsumenttvistenämnden
Konsumenttvistenämnden kan ge rekommendationer gällande tvister mellan konsument och företag. Konsumenttvistenämnden behandlar inte värdepappersärenden. Konsumenttvistenämndens behandling är avgiftsfri. Innan du går till konsumenttvistenämnden med ditt ärende ska du vara i kontakt med Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning:

Tilläggsinformation finns på adressen  www.kuluttajariita.fi Öppnas i nytt fönster.

Konsumentrådgivningen
Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning berättar om konsumentens rättigheter och medlar i tvister mellan konsument och företag. Konsumentrådgivningen behandlar i alla fall inte ärenden som gäller aktier eller andra värdepapper. Tjänsten är avgiftsfri.

Tilläggsinformation finns på adressen  www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/ Öppnas i nytt fönster.

Domstol
Du kan också föra ditt ärende till domstol, om du inte är nöjd med bankens beslut.

Tilläggsinformation finns på adressen  oikeus.fi Öppnas i nytt fönster.