Rahastojen muutokset

Handelsbanken pyrkii jatkuvasti selkeyttämään ja parantamaan rahastovalikoimaansa. Tältä sivulta löydät kootusti tietoa muutoksista rahastoissamme. Tiedotamme tällä sivulla myös tulevista muutoksista esimerkiksi rahastojen säännöissä.

Rahastomuutokset 2024

Rahasto Muutos Voimassa alkaen Kirjeet ja liitteet
Handelsbanken Pohjoismaat Teema Rahaston nimi ja säännöt muuttuvat 20.3.2024

Handelsbanken Pohjoismaat Teema – Muutoksia rahaston sääntöihin ja nimeen

Handelsbanken Ruotsalaiset pienyhtiöt
Säännöt muuttuvat 20.3.2024 Muuttuneet rahastosäännöt-Ruotsalaiset pienyhtiöt ja Pohjoismaiset pienyhtiöt rahastoille
Handelsbanken Pohjoismaiset pienyhtiöt
Säännöt muuttuvat 20.3.2024 Muuttuneet rahastosäännöt-Ruotsalaiset pienyhtiöt ja Pohjoismaiset pienyhtiöt rahastoille
Handelsbanken Pohjoismaiset mikroyhtiöt Säännöt muuttuvat 20.3.2024 Muuttuneet rahastosäännöt-Pohjoismaat Mikroyhtiöt

Rahastomuutokset 2023

Rahasto Muutos Voimassa alkaen Kirjeet ja liitteet
Handelsbanken Kiina Teema Rahaston nimi ja säännöt muuttuvat 1.11.2023 Handelsbanken Kiina Teema – muuttunut sijoitussuunta ja uusi nimi
 • Handelsbanken Eurooppalaiset Pienyhtiöt
 • Handelsbanken Suomalaiset Pienyhtiöt
 • Handelsbanken Hållbar Global Obligation (ei rahastovalikoimassa Suomessa)
 • Handelsbanken Sverige Tema (ei rahastovalikoimassa Suomessa)
 • XACT Norden (Criteria) (UCITS ETF)
 • XACT Sverige (Criteria) (UCITS ETF)
Muutos Joutsenmerkittyjen rahastojen määrään 31.3.2023 Muutos Joutsenmerkittyjen rahastojen määrään
 • Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria
 • Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi
 • Handelsbanken Global Indeksi Criteria
 • Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria
 • Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi Criteria
 • Handelsbanken USA Indeksi Criteria 
 • Handelsbanken Norge Index Criteria (ei myynnissä Suomessa)
Indeksirahastojen luokittelu uudelleen SFDR:n artiklan 8 alle 1.1.2023 Handelsbanken Fonder luokittelee uudelleen 7 indeksirahastoa artiklan 8 mukaisiksi

Rahastomuutokset 2022

Rahasto Muutos Voimassa alkaen Kirjeet ja liitteet
Handelsbanken Latinalainen Amerikka Teema Rahaston nimi ja säännöt muuttuvat 16.8.2022 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille
Kaikki rahastot Rahastojen säännöt muuttuvat 22.1.2022 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille (eng)

Rahastomuutokset 2021

Rahasto Muutos Voimassa alkaen Kirjeet ja liitteet
Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria Uusi vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Europe Index 21.5.2021 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajalle
Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria
Uusi vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index
21.5.2021 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille
Handelsbanken USA Indeksi Criteria
Uusi vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA Index
21.5.2021 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Index
Uusi vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Emerging Markets Index 28.5.2021 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille
Handelsbanken Global Indeksi Criteria Uusi vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index 28.5.2021 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille
Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi Criteria Uusi vertailuindeksi: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index 1.9.2021 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille

Rahastomuutokset 2020

Rahasto Muutos Voimassa alkaen Kirjeet ja liitteet
Handelsbanken Raaka-ainerahasto Rahastosulautuminen 15.2.2021 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille
Handelsbanken Global Indeksi Criteria Rahastosulautuminen 15.2.2021 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille
Handelsbanken Pohjoismaat Rahaston sijoitusstrategia muuttuu
Nimenmuutos
1.9.2020 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille
Handelsbanken Suomi Rahaston muuttuminen pienyhtiörahastoksi
Nimenmuutos
1.9.2020 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille
Eurooppa Teema Rahaston muuttuminen pienyhtiörahastoksi
Nimenmuutos
1.9.2020 Asiakaskirje rahastojen osuudenomistajille

Rahastomuutokset 2019

Muutos Voimassa alkaen Kirjeet ja liitteet
Global Selective Rahastosulautuminen 7.12.2019 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille
Tietoa asiakkaille Sääntömuutoksia 24 rahastossa Touko- ja kesäkuu 2019 Asiakaskirje rahastojen osuudenomistajille
Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria Vertailuindeksi muuttuu
- Ei vaikutusta sijoituspolitiikkaan
28.2.2019 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille
Eurooppa Indeksi Sääntömuutos
- Tiukemmat vastuullisuuskriteerit ja indeksin vaihto
- Nimi muuttuu
31.3.2019 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille
USA Indeksi Sääntömuutos
- Tiukemmat vastuullisuuskriteerit ja indeksin vaihto
- Nimi muuttuu
31.3.2019 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille
Euro Korko Sääntömuutos 
- Tiukemmat vastuullisuuskriteerit
16.4.2019 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille 
Euro Yrityslaina Sääntömuutos 
- Tiukemmat vastuullisuuskriteerit
16.4.2019 Asiakaskirje rahaston osuudenomistajille

Rahastomuutokset 2018

Muutos Voimassa alkaen Kirjeet ja liitteet
Global Selective Sulautuminen Global Selective -rahastoon (Ruotsi) 15.12.2018 Asiakaskirje Global Selective -rahaston osuudenomistajille
Global Index Criteria Sulautuminen Global Index Criteria -rahastoon (Ruotsi) 15.12.2018 Asiakaskirje Global Index Criteria -rahaston osuudenomistajille
Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index Sulautuminen Kehittyvät Markkinat Indeksi -rahastoon 15.12.2018 Asiakaskirje MSCI Emerging Markets Index -rahaston osuudenomistajille
Handelsbanken Venäjä Sulautuminen EMEA Teema -rahastoon 8.12.2018

Asiakaskirje Venäjärahaston osuudenomistajille

Asiakaskirje EMEA Teema -rahaston osuuden omistajille

Raaka-ainerahasto (Luxemburg) Sulautuminen Raaka-ainerahastoon (Ruotsi) 8.12.2018 Asiakaskirje Raaka-ainerahaston osuudenomistajille
Kehittyvät Markkinat Obligaatio (Luxemburg) Sulautuminen Kehittyvät Markkinat Obligaatio -rahastoon (Ruotsi) 8.12.2018 Asiakaskirje Kehittyvät Markkinat -rahaston osuudenomistajille
Brasilia-rahasto (Funds Brazil) Sulautuminen Brasilia-rahastoon 8.12.2018 Asiakaskirje Brasilia-rahaston osuudenomistajille
Amerikka Pienyhtiöt Sulautuminen Amerikka Pienyhtiöt Teema -rahastoon 8.12.2018 Asiakaskirje Amerikka Pienyhtiöt -rahaston osuudenomistajille