Rahastosäästämisen ABC

Autamme sinua ymmärtämään, miten rahastot toimivat. Opastamme sinut alkuun rahastosäästämisessä.
Nuori nainen ja mies katsovat läppäriä, taustalla opiskelijaikoni

Miten sijoitusrahasto toimii?

Sijoitusrahasto sijoittaa arvopapereihin

Sijoitusrahasto hallinnoi sijoittajien varoja ja sijoittaa ne useisiin kohteisiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai toisiin sijoitusrahastoihin. Kun säästät rahaa sijoitusrahastoon, ostat samalla osuuden rahastosta. Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan päivittäin. 

Yksi sijoitusrahaston eduista on, että sinun ei tarvitse ostaa arvopapereita yksitellen. Rahaston kautta voit myös sijoittaa markkinoille, joille piensijoittajan voi muuten olla vaikea sijoittaa, kuten kehittyvien markkinoiden pörsseihin.

Jokaisella rahastolla on rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja tai rahastonhoitotiimi vastaa siitä, mitä arvopapereita rahasto ostaa tai myy. Jokaisella rahastolla on sijoitusperiaatteet ja säännöt, jotka ohjaavat rahastonhoitajan sijoituspäätöksiä. 

Aktiivisesti hallinnoidun rahaston hoitaja pyrkii saamaan rahaston sijoituksille vertailumarkkinan tuottoa paremman tuoton, indeksirahasto puolestaan seuraa aina tietyn markkinan kehitystä.

Näin rahasto-osuuden arvo muodostuu

Rahaston pääoma muodostuu rahasto-osuuksista. Pääoman kasvuun vaikuttavat rahaston ostamien arvopapereiden tuotto, esimerkiksi yrityksien arvonnousu, korkotason muutokset ja jaettavat osingot. Yhden rahasto-osuuden arvo saadaan jakamalla rahaston arvo liikkeellä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä.

Rahastosäästämisen edut

 • Voit hajauttaa säästösi monipuolisesti.
 • Ammattilainen valitsee arvopaperit, sinä valitset riskitason.
 • Voit sijoittaa markkinoille, joille sinun voi muuten olla vaikea päästä.
 • Ostat ja myyt rahastoja verkkopankissa ilman kuluja, milloin vain.
 • Voit seurata sijoituksiasi vaivattomasti verkkopankissa.

Riskitaso vaihtelee rahastokohtaisesti

Rahastojen riskejä kuvaava käyrä

Yllä olevat riskikäyrät kuvaavat rahastojen tyypillistä arvonvaihtelua.

 • Kun valitset rahaston, jonka riski on matala, kurssivaihtelut jäävät yleensä pieniksi. Riski sille, että sijoitus tuottaa tappiota on pienempi, mutta myös tuotto-odotus on pienempi.
 • Jos tavoittelet korkeampaa tuottoa ja olet valmis hyväksymään voimakkaatkin kurssivaihtelut säästöaikana, voit valita rahastoja, joiden riski on korkeampi.

  Hyvä yleissääntö on, että mitä pidempi säästöaika, sitä korkeamman riskin säästäjä voi ottaa.

Matala riski

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna matalan riskin rahastojen kurssit ovat heilahdelleet vain vähän. Siksi niiden riski on pienempi kuin vaikkapa osakerahastoilla, joiden kurssi voi nousta ja laskea jyrkästi. Matalan riskin rahastoja ovat esimerkiksi lyhyen koron rahastot ja jotkut yhdistelmärahastot, joissa korkosijoitusten osuus on suuri.

Keskitason riski

Keskitason riskin rahasto voi tarjota tilikorkoa paremman tuoton. Keskitason riskin rahastoja ovat yhdistelmärahastot, jotka sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoihin ja jotkut osakerahastot, jotka sijoittavat osakkeisiin maailmanlaajuisesti.

Korkea riski

Korkean riskin rahaston arvo voi nousta ja laskea voimakkaasti. Rahaston omistajana sinulla on mahdollisuus hyvään tuottoon, mutta osuuksiesi arvo voi myös laskea. Korkean riskin rahastoja ovat osakerahastot, jotka sijoittavat esimerkiksi tiettyyn maahaan tai tietylle toimialalle.

Sijoitussuunnitelma on rahastosäästäjän paras ystävä

 1. Mikä on säästötavoitteesi?
  Tavoitteita on monenlaisia: parempi eläke, lapselle säästäminen, uusi auto tai unelmien loma. Pohdi myös, millaisen tuoton haluat säästöillesi saada.

 2. Milloin tarvitset rahat?
  Miten kaukana tulevaisuudessa tavoitteesi siintää? Aika eli sijoitushorisontti vaikuttaa rahastojen valintaan. Hyvä yleissääntö on, että mitä pidempi säästöaika, sitä suuremman riskin säästäjä voi ottaa.
     
 3. Millainen riskinottaja olet?
  Sijoitusaika ja tuottotavoite kulkevat käsi kädessä riskin kanssa. Yksi tapa hallita riskiä on kuukausisäästäminen. Jos kurssit laskevat, ostat rahasto-osuuksia edullisemmin eli saat enemmän osuuksia samalla rahalla. Kun kurssit nousevat, myös osuuksiesi arvo nousee.
Kännykkä kädessä ja taustalla kahvikuppi.

Varaa aika sijoitusneuvontaan


Olet nyt saanut perehdytyksen rahastoihin. Jos haluat tietää lisää tai kaipaat apua sijoitussuunnitelman tekoon, varaa aika sijoitusneuvontaan. Oma sijoitusneuvojasi kartoittaa kokonaistilanteesi ja ehdottaa juuri sinun tarpeisiisi sopivaa ratkaisua.


Tietoa rahastoista

 • Indeksirahaston tavoitteena on seurata tietyn, ennalta määritellyn vertailuindeksin kehitystä. Käytännössä yhtiöiden valinta indeksirahastoon perustuu vertailuindeksin valintoihin, ei aktiiviseen analyysiin. Osakkeita hankitaan rahastoon samassa suhteessa kuin indeksissä.

  Aktiivisesti hallinnoidun rahaston salkunhoitajan tavoite on löytää ne arvopaperit, jotka tuottaisivat yleistä markkinaa paremmin. Etsimällä sijoitusideoita, joilla on pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia ja tekemällä aktiivisia valintoja pyritään päihittämään vertailuindeksi. Aktiivisesta salkunhoidosta sijoittaja maksaa yleensä korkeamman hallinnointipalkkion kuin indeksirahaston salkunhoidosta.
  Indeksirahastot
  Aktiivisesti hallinnoidut rahastot

 • Osakerahastoissa on korkein riski, mutta myös suurin mahdollisuus parempaan kehitykseen (tuottoon) pitkällä aikavälillä. Rahastot voivat sijoittaa maailmanlaajuisesti, yhteen maanosaan tai yhdelle alueelle, yhteen maahan tai tietylle toimialalle.
 • Yhdistelmärahasto tai allokaatiorahasto sijoittaa eri omaisuuslajeihin, esimerkiksi osakkeisiin ja korkomarkkinoille. Mitä suurempi osuus rahastossa on korkoja, sitä pienempi riski. Osakkeiden osuuden kasvaessa kasvaa myös mahdollisuus parempaan kehitykseen (tuottoon) pitkällä aikavälillä.
  Yhdistelmärahastot tai allokaatiorahastot

 • Korkorahastojen riski on yleensä matala, mutta vaihtelee erityyppisten korkorahastojen välillä. Lyhyen koron rahastojen riski on pienempi kuin pitkän koron rahastojen riski. Pitkän koron rahastot ovat herkempiä markkinoiden muutoksille, ja rahaston arvo laskee yleensä markkinakorkojen noustessa.
  Korkorahastot

 • Rahasto-osuuksien osto ja myynti eroaa osakekaupasta. Kun ostat eli merkitset rahasto-osuuksia, ostat niitä yleensä tietyllä summalla. Kun myyt eli lunastat rahasto-osuuksia, voit myydä niitä tietyllä summalla tai tietyissä tapauksissa osuuksien kappalemäärän perusteella.

 • Kuukausisäästäminen on hyvä keino hajauttaa riskiä pitkällä aikavälillä. Pörssikurssien laskiessa saat rahasto-osuuksia halvemmalla ja siten useampia osuuksia samalla hinnalla. Kurssien jälleen noustessa nousee myös osuuksien arvo.
  Kuukausisäästäminen rahastoihin

 • Hallinnointipalkkiolla tarkoitetaan kustannusta, jonka rahastoyhtiö veloittaa rahastojen varojen hallinnoinnista ja sijoittamisesta.
  Rahastojen hallinnointipalkkio

 • Tietosivu
  Käytännössä kaikilla EU:n alueella toimivilla rahastoilla tulee olla vakiomuotoinen tietosivu, jossa kerrotaan, mihin rahasto sijoittaa, mikä on rahaston riski ja mitä kustannuksia rahastoyhtiö veloittaa. Tietosivun tarkoituksena on helpottaa rahastojen vertailua.

  Rahaston säännöt
  Kaikilla rahastoilla on säännöt tai rahastoesite, josta löydät tietoa rahaston sijoituskohteena olevista arvopapereista sekä siitä, miten rahaston arvo määritellään.

  Tietosivun, rahaston säännöt ja muut lainsäädännön edellyttämät tiedot löydät rahastoluettelosta kunkin rahaston kohdalta.

 • Rahastoja voi vertailla toisiinsa monin eri tavoin. Vertailukriteereitä voivat olla esimerkiksi rahaston kehitys, kulut ja rahaston Morningstar tähtiluokitus (rating).
  Vertaa rahastoja

 • Vastuullinen rahasto on rahasto, joka välttää sijoittamasta tietyille toimialoille, kuten alkoholi, tupakka, uhkapelit, aseteollisuus, aikuisviihde tai fossiiliset polttoaineet. Vastuullisesti sijoittava rahasto voi myös valita sijoituskohteiksi esimerkiksi yrityksiä, jotka keskittyvät päästöjä vähentäviin tai energiankäyttöä tehostaviin toimiin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi.
 • Kun myyt rahasto-osuuksia ja saat myynnistä tuottoa - toisin sanoen myyt kalliimmalla kuin ostit - maksat voitosta pääomatuloveroa. Rahastoyhtiö ilmoittaa verottajalle kaikki rahastokauppasi, eli sinun ei tarvitse kirjata kauppoja veroilmoitukseen.

  Voit uudelleensijoittaa aikaisemmin sijoittamasi summan vakuutuskuoren sisällä ilman, että myyntivoitosta tarvitsee maksaa pääomatuloveroa. Veroa maksat vasta, kun nostat tuottoja vakuutuksesta.

 • Rahaston kehitykseen vaikuttavia asioita on useita.
  • Rahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitys.
  • Valuuttakurssi, jos rahasto sijoittaa ulkomaisiin arvopapereihin. Tämä tarkoittaa, että vaikka ulkomaisen arvopaperin kurssi laskee, sen arvo euroissa voi nousta, jos valuuttakurssi vahvistuu. Sama toimii myös toisin päin.
  • Rahaston hallinnointipalkkio veloitetaan päivittäin rahaston kokonaisarvosta. Jos rahaston vuotuinen hallinnointipalkkio on 1 prosentin, tämä tarkoittaa, että ennen rahaston päiväkurssin laskemista arvosta vähennetään 1/365 = 0,0027 prosenttia.
  • Rahaston arvoon voivat vaikuttaa myös arvopapereiden ostosta ja myynnistä syntyvät kustannukset, kuten välityspalkkio.

Rahaston tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

 • Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea.
 • Sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan.

Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kurssiluettelosta  Avautuu uuteen ikkunaankunkin rahaston kohdalla. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.