1. Henkilöasiakkaat
  2. /
  3. Säästä ja sijoita
  4. /
  5. Rahastot
  6. /
  7. Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen

Sijoitustoiminnassa Handelsbankenin yrityskulttuuri yhdistyy kansainvälisesti hyväksyttyihin sopimuksiin ja normeihin. Tavoitteemme on luoda asiakkaillemme hyvää pitkän aikavälin tuottoa ja samalla sijoittaa vastuulliseen tulevaisuuteen.
Mies kävelee metsässä kohti järveä.

Handelsbankenissa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitusprosessia. Sijoitamme yrityksiin, joiden liiketoiminta on paitsi taloudellisesti, myös vastuullisesti kestävää. Vastuullisesti toimivalla yrityksellä on lähtökohtaisesti paremmat edellytykset pitkän aikavälin vakaalle arvonnousulle. Vastuullisuuden huomioiminen auttaa myös hallitsemaan riskejä. Vuoropuhelun ja aktiivisen omistajuuden avulla voimme saada aikaan myönteisiä muutoksia.

Vastuullisuus rahastojen salkunhoidossa

Sijoitusten vastuullisuuden analysointi on tärkeä osa rahastojemme salkunhoitoa. Kun salkunhoitaja tekee sijoituspäätöksen, hän analysoi ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Salkunhoitajilla on työssä apunaan erilaisia analyysejä ja dataa yritysten vastuullisuudesta.

Vastuullisen sijoittamisen arvoperusta

Kansainväliset normit ja sopimukset luovat arvoperustan rahastosijoittamiselle. Olemme sitoutuneet pankin omiin arvoihin, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI) ja YK:n vapaaehtoiseen Global Compact -aloitteeseen. Olemme myös sitoutuneet moniin muihin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka edistävät sijoittamisen vastuullisuutta. Yhteistä kaikille rahastoille on rajoittava suhtautuminen hiileen ja kiistanalaisiin aseisiin.

Näin vastuullisuus toteutuu Handelsbankenin rahastoissa

Varainhoitorahastot

Rahastot voivat sijoittaa sekä Handelsbankenin rahastoihin että ulkopuolisten yhteistyökumppanien rahastoihin. Vastuullisen sijoittamisen kriteerejä sovelletaan sekä rahastoihin että rahastoyhtiöihin.

Teemarahastot

Temaattisessa sijoitusprosessissa pyritään tunnistamaan pitkäaikaisia rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat myönteisesti yhteiskuntaan ja samalla yritysten kannattavuuteen ja menestykseen. Globaali vesihuolto ja energiatehokkuus ovat esimerkkejä tällaisista teemoista. Yritykset, jotka kehittävät ratkaisuja näihin globaaleihin haasteisiin, ovat luonteva sijoituskohde teemarahastoille.

Kestävä Energia

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yrityksiin, jotka keskittyvät päästöjä vähentäviin tai energiankäyttöä tehostaviin toimiin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi.

Indeksirahastot

Rahastot sijoittavat valitun vertailuindeksin mukaisesti. Indeksirahastojen osalta vastuullisuus tarkoittaa sitä, että valitsemaamme indeksiin ei saa sisältyä yrityksiä, joihin sijoittamista haluamme välttää.

Puun lehti

Erityiset vastuullisuuskriteerit

Vaikka kaikki Handelsbankenin rahastot toimivat vastuullisesti, valikoimassamme on myös useita aktiivisesti hallinnoituja rahastoja ja indeksirahastoja, joissa sovellamme tiukempia sijoituskriteerejä. 

Nämä rahastot välttävät sijoittamista yrityksiin, joiden tuotepalettiin kuuluvat alkoholi, tupakka, uhkapelit, aseteollisuus, aikuisviihde tai fossiiliset polttoaineet.


Vastuullinen sijoitusneuvonta

Mies ja kaksi naista katsovat tietokoneen näyttöä

Sinun tarpeesi ohjaavat neuvontaa

Sijoitusneuvonnassa kartoitamme tarpeesi ja kokonaistilanteesi, jotta voimme valita juuri sinulle sopivat tuotteet. Varmistamme myös, että sinulla on riittävästi tietoa ja kokemusta tuotteesta ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Handelsbankenin asiakasneuvojat eivät saa myymistään tuotteista bonuksia tai myyntiprovisioita, mikä pitää asiakkaan edun neuvonnan keskiössä. Heitä eivät myöskään ohjaa keskitetyt volyymi- tai myyntitavoitteet. Pankille menestyksen mittareita ovat asiakastyytyväisyys, kustannustehokkuus ja kannattavuus.