1. Henkilöasiakkaat
  2. /
  3. Säästä ja sijoita
  4. /
  5. Rahastot
  6. /
  7. Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen

Me Handelsbankenissa uskomme siihen, että vastuullisuusperiaatteiden noudattaminen ohjaa yrityksen liiketoimintaa kestävämpään ja kannattavampaan suuntaan.
Aurinkopaneelit suurkaupungissa

Näin vastuullisuus toteutuu käytännössä

Handelsbanken-konserni hallinnoi asiakkaiden varoja 60 miljardin euron arvosta. Luomme asiakkaillemme parhaat tuottomahdollisuudet sijoittamalla vastuullisesti ja kauaskantoisesti. Olemme vakuuttuneet siitä, että vastuulliset yritykset ovat pitkällä aikavälillä kannattavampia ja niiden riskit ovat pienempiä. Kestävän kehityksen edistämiseksi meillä on selkeät tavoitteet, ja olemme sitoutuneet useisiin vastuullisuusohjelmiin.
Nuoli joka kuvaa yhtiöiden suosimista

Suosiminen

Vastuullinen sijoitusprosessi on osa jokaista rahastoa, mutta toteutuu niissä hieman eri tavoin, rahaston hallintotavasta riippuen. Joillain rahastoilla valinta kohdistuu yrityksiin, toisilla indeksiin tai muihin rahastoihin.

Ikoni, joka kuvaa yhtiön poissulkemista

Poissulkeminen

Suljemme pois yritykset, joiden toiminta on ristiriidassa periaatteidemme ja kriteeriemme kanssa. Sijoituksista karsiutuvat myös yritykset, jotka eivät vaikutusyrityksistämme huolimatta täytä vaatimuksiamme vastuullisuudesta.

Kaksi nuolta, jotka kuvaavat vuorovaikutusta

Vaikuttaminen

Aktiivisen vuoropuhelun avulla voimme saada yrityksen noudattamaan kansainvälisesti hyväksyttyjä sopimuksia. Kannustamme yrityksiä myös tekemään ennakoivaa vastuullisuustyötä.


Koivun lehtiä, taustalla metsä.

Joutsenmerkki useammalla rahastolla

Joutsenmerkki on tunnettu, sitoutumaton merkki, joka tekee vastuullisen valinnan helpoksi. Se ohjaa sijoittamaan rahastoihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan yrityksiin ja edistämään kestävää kehitystä.

Handelsbanken Suomella on nyt neljä rahastoa ja kaksi pörssinoteerattua rahastoa, joille on myönnetty Joutsenmerkki.


Handelsbankenin salkunhoito

Rahastojen salkunhoidolla on yhteinen arvopohja, jossa kansainväliset sopimukset ja normit yhdistyvät Handelsbankenin vahvaan yrityskulttuuriin. Handelsbankenilla on hallinnoitavanaan eniten vastuullisiin rahastoihin sijoitettuja varoja Euroopassa (Morningstar 12/2029).

Aktiivisesti hallinnoidut rahastot

Aktiivisessa salkunhoidossa pyrimme löytämään laadukkaita yhtiöitä, joiden uskomme tarjoavan markkinoita keskimääräistä paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Yhtiö, joka on valittu aktiivisesti hallinnoituun rahastoon, on käynyt läpi huolellisen yritysanalyysin. Olennainen osa tätä analyysia on vastuullisuusanalyysi. Sijoituskohteen tulee täyttää vaatimuksemme tai olla valmis kehittämään liiketoimintaansa, jotta vastuullisuus huomioidaan edellyttämällämme tavalla. Yksi tavoistamme edistää vastuullisuutta ovat aktiivisen vuoropuhelut yhtiöiden kanssa.

Indeksirahastot

Indeksisalkunhoidossa salkunhoitaja ei ota aktiivista näkemystä. Ostopäätöksiä ohjaa ennalta päätetty malli, joka indeksirahastoissa on vertailuindeksi. Indeksirahastoissa olennaisinta on oikean indeksin ja indeksien tarjoajan valinta. Vuonna 2019 teimme päätöksen vaihtaa indeksien tarjoajaa. Nyt indeksirahastomme vastaavat entistä paremmin pohjoismaista näkemystä vastuullisuudesta. 

Varainhoitorahastot

Varainhoitorahastoissa salkunhoito on aktiivista näkemyksen ottoa, ja rahastot sijoittavat esimerkiksi osake- ja korkorahastoihin. Sijoituskohteina on pankin omia rahastoja, joista jokainen täyttää vaatimuksemme liittyen vastuullisuuteen, mutta myös ulkopuolisia rahastoja. Siksi on tärkeää, että yhteistyökumppanimme jakavat kanssamme saman näkemyksen vastuullisuudesta.

a world globe with a leaf beside it

Vahva vastuullisuustyö tuo tulosta

Tutkimusyhtiö Morningstar luokittelee rahastoja vastuullisuuden perusteella. 

Yli puolella Handelsbankenin rahastoista on korkein vastuullisuusluokitus, eli täydet 5 vastuullisuusmaapalloa!


Vastuullinen sijoitusneuvonta

Mies ja kaksi naista katsovat tietokoneen näyttöä

Sinun tarpeesi ohjaavat neuvontaa

Sijoitusneuvonnassa kartoitamme tarpeesi ja kokonaistilanteesi, jotta voimme valita juuri sinulle sopivat tuotteet. Varmistamme myös, että sinulla on riittävästi tietoa ja kokemusta tuotteesta ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Handelsbankenin asiakasneuvojat eivät saa myymistään tuotteista bonuksia tai myyntiprovisioita, mikä pitää asiakkaan edun neuvonnan keskiössä. Heitä eivät myöskään ohjaa keskitetyt volyymi- tai myyntitavoitteet. Pankille menestyksen mittareita ovat asiakastyytyväisyys, kustannustehokkuus ja kannattavuus.

Sijoitusneuvonta Handelsbankenissa