Vastuullinen sijoittaminen

Me Handelsbankenissa uskomme, että vastuullisuusperiaatteiden noudattaminen ohjaa yrityksen liiketoimintaa kestävämpään ja kannattavampaan suuntaan.
Aurinkopaneelit suurkaupungissa

Näin toteutamme vastuullisuutta

Handelsbanken-konserni hallinnoi asiakkaiden varoja 85 miljardin euron arvosta. Luomme asiakkaillemme parhaat tuottomahdollisuudet sijoittamalla vastuullisesti ja kauaskantoisesti. Olemme varmoja siitä, että vastuulliset yritykset ovat pitkällä aikavälillä muita kannattavampia ja niiden riskit ovat pienempiä. Kestävän kehityksen edistämiseksi meillä on selkeät tavoitteet, ja olemme sitoutuneet useisiin vastuullisuusohjelmiin.
Nuoli joka kuvaa yhtiöiden suosimista

Suosiminen

Vastuullinen sijoitusprosessi on osa jokaista rahastoa, mutta toteutuu niissä hieman eri tavoin, rahaston hallintotavasta riippuen. Joillain rahastoilla valinta kohdistuu yrityksiin, toisilla indeksiin tai muihin rahastoihin.

Ikoni, joka kuvaa yhtiön poissulkemista

Poissulkeminen

Emme sijoita yrityksiin, joiden toiminta on ristiriidassa periaatteidemme ja kriteeriemme kanssa. Karsimme myös yritykset, jotka eivät vaikutusyrityksistämme huolimatta täytä vastuullisuusvaatimuksiamme.

Kaksi nuolta, jotka kuvaavat vuorovaikutusta

Vaikuttaminen

Aktiivisen vuoropuhelun avulla voimme saada yrityksen noudattamaan kansainvälisesti hyväksyttyjä sopimuksia. Kannustamme yrityksiä myös tekemään ennakoivaa vastuullisuustyötä.


Metsämaisema

Joutsenmerkki helpottaa vastuullista valintaa 

Joutsenmerkki on tunnettu, sitoutumaton merkki, joka helpottaa vastuullisten valintojen tekemistä. Se ohjaa sijoittamaan rahastoihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan yrityksiin ja edistämään kestävää kehitystä.

Handelsbanken Suomella on nyt kuusi rahastoa ja kaksi pörssinoteerattua rahastoa, joille on myönnetty Joutsenmerkki.


Salkunhoito Handelsbankenissa

Rahastojen salkunhoidolla on yhteinen arvopohja, jossa kansainväliset sopimukset ja normit yhdistyvät Handelsbankenin vahvaan yrityskulttuuriin. Meillä on hallinnoitavanamme eniten vastuullisiin rahastoihin sijoitettuja varoja Euroopassa (Morningstar 12/2019).

Aktiivisesti hallinnoidut rahastot

Aktiivisessa salkunhoidossa pyrimme löytämään laadukkaita yhtiöitä, joiden uskomme tarjoavan markkinoita keskimääräistä paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Aktiivisesti hallinnoituun rahastoon valittu yhtiö on käynyt läpi huolellisen yritysanalyysin. 

Olennainen osa tätä analyysia on vastuullisuusanalyysi. Sijoituskohteen tulee täyttää vaatimuksemme tai olla valmis kehittämään liiketoimintaansa, jotta vastuullisuus huomioidaan edellyttämällämme tavalla. Yksi tavoistamme edistää vastuullisuutta on aktiivinen vuoropuhelu yhtiöiden kanssa.

Varainhoitorahastot

Varainhoitorahastoissa salkunhoito on aktiivista näkemyksen ottoa. Rahastot sijoittavat muun muassa osake- ja korkorahastoihin. Sijoituskohteinamme on pankin omia rahastoja, joista jokainen täyttää vastuullisuuteen liittyvät vaatimuksemme, sekä ulkopuolisia rahastoja. Siksi on tärkeää, että yhteistyökumppanimme jakavat kanssamme saman näkemyksen vastuullisuudesta.

Indeksirahastot

Indeksisalkunhoidossa salkunhoitaja ei ota aktiivista näkemystä. Ostopäätöksiä ohjaa ennalta päätetty malli, joka indeksirahastoissa on vertailuindeksi. Indeksirahastoissa olennaisinta on oikean indeksin ja indeksien tarjoajan valinta. Vuonna 2019 päätimme vaihtaa indeksien tarjoajaa. Nyt indeksirahastomme vastaavat entistä paremmin pohjoismaista näkemystä vastuullisuudesta. 

Vahva vastuullisuustyö tuo tulosta

Tutkimusyhtiö Morningstar luokittelee rahastoja vastuullisuuden perusteella. Yli puolella Handelsbankenin rahastoista on keskimääräistä parempi vastuullisuusluokitus eli neljä tai viisi vastuullisuusmaapalloa.
Maapallon puolikas ja lehti rinnakkain

Vastuullinen sijoitusneuvonta

Mies ja kaksi naista katsovat tietokoneen näyttöä

Sinun tarpeesi ohjaavat neuvontaa

Sijoitusneuvonnassa kartoitamme tarpeesi ja kokonaistilanteesi, jotta voimme valita juuri sinulle sopivat tuotteet. Varmistamme myös, että sinulla on riittävästi tietoa ja kokemusta tuotteesta ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Handelsbankenin asiakasneuvojat eivät saa myymistään tuotteista bonuksia tai myyntiprovisioita. Näin varmistamme, että toimimme asiakkaan parhaaksi. Asiakasneuvojiamme eivät myöskään ohjaa keskitetyt volyymi- tai myyntitavoitteet. Mittaamme menestystämme asiakastyytyväisyydellä, kustannustehokkuudella ja kannattavuudella.

Sijoitusneuvonta Handelsbankenissa