Active Life -palvelun riskistrategiat

Active Life -salkunhoitopalvelussa voit valita useasta eri riskistrategiasta.
Ikoni: vaakakuppi on tasapainossa.

Miten Active Life sijoittaa?

Viisi salkkuvaihtoehtoa

Allokaatiosalkkujen tavoite on saada parempi tuotto suhteessa riskiin. Sinulle sopiva sijoitusstrategia valitaan henkilökohtaisten tavoitteidesi, riskinottohalukkuutesi ja tuotto-odotustesi mukaan.

Hajautus eri omaisuuslajeihin

Hyödynnämme sijoitusstrategiassa sekä Handelsbankenin omia rahastoja että huolella valittujen ja tunnettujen yhteistyökumppaneidemme rahastoja.

Mihin varat sijoitetaan?

Perinteisiä sijoituskohteita ovat korkoinstrumentit ja osakkeet. 

Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tarkoitetaan esimerkiksi raaka-aineita tai hedgerahastoja.


Active Life -salkkujen neutraali sijoitusjakauma

Active Life -salkkujen sijoitusjakaumat

Active Life -salkuissa on viisi erilaista salkkuvaihtoehtoa, joissa osakkeiden, korkojen sekä vaihtoehtoisten sijoituskohteiden suhdetta muutetaan markkinatilanteen mukaan. Henkilökohtaiset tavoitteesi, riskinottohalukkuutesi ja tuotto-odotuksesi määrittelevät, mikä salkkuvaihtoehto sopii sinulle parhaiten.

Active Life Korko

Korkostrategia sisältää nimensä mukaisesti vain korkosijoituksia. Strategian tavoite on rakentaa hyvä hajautus ja sen kautta saada parempaa tuottoa.

Active Life Keski+

Neutraali jakauma Keski+ -salkussa on 50 % osakkeita ja 50 % korkosijoituksia. Salkkuun myös voi kuulua vaihtoehtoisia sijoituksia, kuten raaka-aineet. Tavoite on hajautuksen kautta saada parempi tuotto suhteessa riskiin.

Active Life Osake

Osakestrategia sijoittaa vain osakkeisiin. Markkinatilanteesta riippuen osakesalkkuun voidaan ottaa korkosijoituksia. Strategian tavoite on saada mahdollisimman hyvä tuotto suhteessa riskiin.

Active Life Matala+

Normaali sijoitusjakauma Matala + -salkussa on 25 % osakkeita ja 75 % korkosijoituksia. Salkussa pyritään laajempaan hajautukseen, johon voi kuulua myös vaihtoehtoisia sijoituksia, kuten raaka-aineet. Tavoite on hajautuksen kautta saada parempi tuotto suhteessa riskiin.

Active Life Korkea+

Neutraali sijoitusjakauma on 75 % osakkeita ja 25 % korkosijoituksia. Salkkuun voi myös kuulua vaihtoehtoisia sijoituksia, kuten raaka-aineet. Tavoite on hajautuksen kautta saada parempi tuotto suhteessa riskiin.

Lue lisää

Nianen pimeässä asioi verkkopankissa.

Sijoittaminen verkkopankissa

Verkkopankissa voit sijoittaa kotimaisiin osakkeisiin, yritystodistuksiin, warrantteihin ja pörssilistattuihin rahastoihin (ETF).

Säästä ja sijoita verkkopankissa

Vastuunrajoitus

Rahoitusvälineen tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.