Ajankohtaista vakuutussijoittamisen verotuksesta

Sijoitusvakuutusten ja -sopimusten verotus on muuttunut.
Ikoni: Pykälämerkki.

Sijoitusvakuutusten ja -sopimusten verotukseen on tullut kaksi muutosta 1.1.2020

1. Pääoman ja tuoton nostojärjestys ja verotus on muuttunut

1.1.2020 alkaen pääoman ja tuoton nostojärjestys on muuttunut, ja sopimuksesta tehtävien osanostojen siirretty verotuskäytäntö on poistunut. Jatkossa nostohetkellä voitollisesta sopimuksesta tehtyjen osanostojen katsotaan kohdistuvan sekä pääomaan että tuottoon siinä suhteessa, kun sopimuksen säästö niistä koostuu. Tämä poikkeaa aikaisemmasta, jolloin sopimuksesta katsottiin ensin nostettavan pääomaa ja tuottoa vasta, kun koko pääoma oli nostettu. Sijoitettua pääomaa ei jatkossakaan veroteta. Pidämme uudistusta selkeyttävänä ja sijoitustuoteneutraalina. Muutos on merkityksetön henkilölle, joka lopettaa sopimuksen ja nostaa koko säästön kerralla, tapahtui se sitten vuonna 2019 tai 2020.  

2. Tappiollisena erääntyvän sopimuksen tappio on jatkossa verovähennyskelpoinen

Verovähennysoikeus syntyy kun sopimus päättyy, eli kun tappio on sopimuksessa lopullinen; ei esimerkiksi osanoston hetkellä tappiollisesta sopimuksesta tehtyjen nostojen kohdalla. Uudistus on mielestämme erinomainen, sillä se poistaa vakuutussijoittamisen liittyneen eriarvoisen aseman muihin sijoituskohteisiin nähden.

Nämä muutokset eivät itsessään aiheuta mitään toimenpiteitä. Lisätietoa aiheesta saat tarvittaessa omasta Handelsbanken-konttoristasi, jos asia askarruttaa.

Aihetta on käsitelty myös Handelsbankenin Kompassi-uutiskirjeessä otsikolla "Juristi vastaa - sijoitusvakuutusten verotukseen muutoksia vuonna 2020".

Vastuunrajoitus

Rahoitusvälineen tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.