Selective Index -riskiprofiilit

Selective Index -salkunhoitopalvelussa voit valita useasta eri riskistrategiasta.
Ikoni: dokumentti jossa on lista.

Näin riskiprofiilit toimivat

Valitse sopiva riskistrategia

Allokaatiosalkkujen tavoite on saada parempi tuotto suhteessa riskiin. Sinulle sopiva sijoitusstrategia valitaan henkilökohtaisten tavoitteidesi, riskinottohalukkuutesi ja tuotto-odotustesi mukaan.

Hajautus eri omaisuuslajeihin

Sijoituksesi voidaan hajauttaa eri omaisuuslajeihin. Hyödynnämme sijoitusstrategiassa sekä Handelsbankenin omia rahastoja että huolella valittujen ja tunnettujen yhteistyökumppaneidemme rahastoja. 

Salkunhoitajamme valikoivat jokaisessa omaisuuslajissa kiinnostavimmat sijoituskohteet ja hyödyntävät aktiivisia rahastoja sekä passiivisia ja kustannustehokkaita indeksirahastoja.

Mihin varat sijoitetaan?

Perinteisiä sijoituskohteita ovat korkoinstrumentit ja osakkeet. 

Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tarkoitetaan esimerkiksi raaka-aineita tai hedgerahastoja.


Selective Index -salkkujen neutraali sijoitusjakauma

Selective Index -salkkujen sijoitusjakaumat

Vastuunrajoitus

Rahoitusvälineen tuotto ei ole takuu tulevasta tuotosta. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.