Tervetuloa Handelsbankenin hallitussivuille

Handelsbanken on asiakkaan asialla. Vahvasti paikallisena pankkina olemme läsnä asiakkaan arjessa. Konttorihallituksen jäsenenä autat meitä vahvistamaan viestiämme. Olet meille suurlähettiläs ja sparraaja.
Kollegat työskentelevät pyödän ääressä.

Miksi konttorihallitukset?

Handelsbankenin toimintamalli perustuu hajautettuun organisaatioon, jossa konttorien merkitys korostuu. Konttorihallituksen tarkoitus on edistää Handelsbankenin liiketoimintaa konttorin toimialueella ja auttaa konttoria saavuttamaan sille asetetut tavoitteet.

Konttorihallitus tuo pankin toimintaan vahvan asiakasnäkökulman. Konttorihallitus on paikallinen verkosto, joka auttaa oikeiden asiakkaiden ja asiakasryhmien tunnistamisessa ja tuo palautetta kentältä.

Konttorihallituksen jäsen tuo hyötyä pankille jakamalla paikkakunnallaan positiivista tietoa Handelsbankenista ja pankin toimintatavasta. Konttorihallituksen jäsen saa vastavuoroisesti ensikäden tietoa taloudesta, rahoitusmarkkinoista ja finanssialan kehityksestä.

Työryhmän toiminta

2018

NovemberFest-tapahtuman yhteydessä päätettiin perustaa konttorihallitusten työn raamittamista ja kehittämistä varten neljän puheenjohtajan työryhmä. Ryhmään valittiin Martti Tyynismaa Espoosta puheenjohtajaksi ja jäseniksi Matti Rantalainen Hyvinkäältä, Martti Autio Helsinki-Pasilasta ja Samuli Salanterä Turusta.

2019

Työryhmän työn tuloksena esiteltiin NovemberFest-tapahtuman yhteydessä konttorihallitusten toiminnan raamit, toiminta-ajatus ja tehtävät sekä tuen painopisteet: asiakastyön tukeminen, henkilöstön tukeminen ja suunnittelun tukeminen. Nämä raamit on kirjattu tälle sivulle. 

2021

Työryhmä uudistettiin: Martti Tyynismaa ja Samuli Salanterä jatkavat, ja uusina jäseninä aloittavat Carita Jahkola Lahdesta ja Olli Porkholm Jyväskylästä. Pankin johdon konttorihallitustyön koordinaattoriksi valittiin liiketoimintajohtaja Hanna Kuvaja. Virtuaaliseminaarissa 27.5.2021 lanseerattiin lisäosat konttorihallitustyön raameihin: 
  • Sopimus vuosittaisista yhteisistä tapaamisista niin työryhmän ja koordinaattorin, puheenjohtajien ja pankin johdon kuin kaikkien konttorihallitusten jäsenten ja pankin johdon kesken. Vuosikello on seuraava: puheenjohtajat ja pankin johto siinä vaiheessa vuotta kun pankin strategia on vahvistettu ja toimintasuunnitelma on tehty, työryhmä ja  koordinaattori keväällä sekä kaikki jäsenet ja pankin johto syksyllä.
  • Strategian jalkauttaminen eli pankin tavoitteiden vyöryttäminen konttoritasolle sekä konttorin oman toimintasuunnitelman sovittaminen pankin strategian kanssa.
  • Konttorihallituksen toimintasuunnitelma, vuosikello ja tulosten arviointi strukturoidun mallin mukaisesti.
  • Kokemusten jakaminen kaikille konttorihallituksille aktiiviseksi ja toimivaksi toimintamalliksi.

Työryhmän tehtävät ja tavoitteet:

  • huolehtia konttorihallitusten perusmääritteiden ajantasaisuudesta pankin konttorihallitussivuilla
  • huolehtia, että konttoreissa on toimiva konttorihallitus pankin vahvistaman ohjesäännön mukaisesti
  • huolehtia vuosittaisista kollegoiden tapaamisista yhdessä pankin johdon kanssa
  • huolehtia, että jokaisella konttorihallituksella on toimintasuunnitelma 
  • tuottaa uusia innovaatioita konttorihallitustyön kehittämiseen siten, että tukityö on merkityksellistä, mielekästä ja hyödyllistä.

Konttorihallitusten jäsenet

Katso, ketkä kuuluvat konttoreiden hallituksiin.

Konttorihallitusten puheenjohtajien työryhmä

Martti Tyynismaa, puh.johtaja, Espoo
Carita Jahkola, Lahti
Olli Porkholm, Jyväskylä
Samuli Salanterä, Turku