1. Tietoa pankista
  2. /
  3. Suomen organisaatio
  4. /
  5. SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö

SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö

SHB Liv on Handelsbankenin kokonaan omistama tytäryhtiö. Tavoitteenamme on luoda pitkäaikainen taloudellinen turvallisuus asiakkaillemme.
Merenrantakalliot ja perhe

Tietoa meistä

SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö on Suomeen rekisteröity henkivakuutusyhtiö, joka myöntää sijoitussidonnaisia henki- ja eläkevakuutuksia. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa ja sivuliikkeensä kautta Norjassa. 

Vakuutuksenottajia meillä on Suomessa noin 10 000, ja hallinnoitavien asiakasvarojen (vastuuvelan) määrä ylittää 800 miljoonaa euroa (tilanne vuodenvaihteessa 2020/21).

Handelsbankenin tytäryhtiö

Olemme osa Handelsbanken-konsernia: omistajamme on Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag, ruotsalainen henkivakuutusyhtiö, jonka puolestaan omistaa Svenska Handelsbanken Abp.

Handelsbanken-konserniAvautuu uuteen ikkunaan

Hankitko uutta vakuutusta? 

Haluatko tulla asiakkaaksemme tai etsitkö tietoa tuotteistamme ja palveluistamme? Tutustu sijoitusvakuutukseen ja -sopimukseen sekä eläkevakuutukseen.
Sijoitusvakuutus ja -sopimus
Eläkevakuutus

Taloudellinen tila ja vakavaraisuus

Yhtiön taloudellista tilaa voidaan lyhyesti kuvata vakaaksi ja vakavaraiseksi. Ylitämme selvästi sovellettavan lainsäädännön edellyttämän minimipääomavaatimuksen, ja yhtiön liiketulos on selvästi positiivinen.
 
Voit tutustua yhtiön taloudellista tilaa ja vakavaraisuutta koskevaan kertomukseen (ruotsiksi) ja sen lyhennelmään (suomeksi) alla:

Liv ja vastuullisuus

Koivunlehdet metsässä

Työmme vastuullisuuden puolesta

Kuten kaikki Handelsbankenissa, myös me Livissä työskentelemme ympäristönäkökohtien ja sosiaalisten näkökohtien sekä kestävän kehityksen puolesta. 

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä sijoituskohteissa pyritään pitämään mahdollisimman laaja joukko sijoituskohteita, jotka joko edistävät vastuullisuusominaisuuksia tai joiden tavoitteena on vastuullisten sijoitusten tekeminen.

Sijoituskohteiden arviointi

Valitsemme vakuutukseen liitettävissä olevat sijoituskohteet osin niiden kestävyysriskien perusteella. Jokainen sijoituskohde arvioidaan sekä sisältönsä tasolla että sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön tasolla säännöllisesti. 

Kiinnitämme huomiota esimerkiksi rahastojen sisältöön sekä siihen, miten rahasto ja sitä hallinnoiva rahastoyhtiö täyttävät kansainvälisten normien ja konventioiden vaatimukset ympäristön, ihmisoikeuksien, työoikeuden, korruptionvastaisuuden ja kiistanalaisten aseiden osalta.


Poissulkeminen ja aktiivinen vuoropuhelu

Kestävyysriskeiltään ei-hyväksyttävät kohteet

Sijoituskohteita, jotka eivät täytä SHB Livin vastuullisuutta koskevien toimintaperiaatteiden vaatimuksia, ei hyväksytä vakuutukseen liitettävissä oleviksi sijoituskohteiksi. SHB Livin sijoituskohdevalikoimaan voidaan hyväksyä esimerkiksi ainoastaan sellaisia sijoitusrahastoja, jotka eivät sijoita varojaan kiistanalaisiin aseisiin tai ydinaseisiin. 

Valtaosa sijoituskohdevalikoiman rahastoista ei myöskään sijoita fossiilisiin polttoaineisiin (kivihiili, öljy, maakaasu).

Pois sijoituskohteiden listalta

Myös kohde, jonka kestävyysriskit arvioimme liian suuriksi, voidaan sulkea pois valittavien sijoituskohteiden listalta. Näin toimimme etenkin silloin, jos periaatteidemme vastainen toiminta jatkuu tai jos kohonnut kestävyysriski ei korjaannu rahastoyhtiön kanssa käytävien keskustelujen perusteella. 

SHB Livin rahastovalintakomitea valmistelee rahastovalikoiman supistamista koskevan päätösehdotuksen, jonka hyväksyminen kuuluu yhtiön toimitusjohtajan toimivaltaan.


Ota yhteyttä

Vakuutusvälittäjänämme toimii ja asiakaspalvelustamme vastaa Handelsbanken.
 
Mahdollisissa vakuutusta koskevissa kysymyksissä, uutta vakuutusta hankkiessasi tai muissa kysymyksissä kehotamme sinua olemaan yhteydessä omaan Handelsbankenin yhteyshenkilöösi tai -konttoriisi.