1. Tietoa pankista
 2. /
 3. Suomen organisaatio
 4. /
 5. SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö

SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö

SHB Liv on Handelsbankenin kokonaan omistama tytäryhtiö. Tavoitteenamme on luoda pitkäaikainen taloudellinen turvallisuus asiakkaillemme.
Merenrantakalliot ja perhe

Tietoa meistä

SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö on Suomeen rekisteröity henkivakuutusyhtiö, joka myöntää sijoitussidonnaisia henki- ja eläkevakuutuksia. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa ja sivuliikkeensä kautta Norjassa. 

Vakuutuksenottajia meillä on Suomessa noin 10 000, ja hallinnoitavien asiakasvarojen (vastuuvelan) määrä ylittää 800 miljoonaa euroa (tilanne vuodenvaihteessa 2020/21).

Handelsbankenin tytäryhtiö

Olemme osa Handelsbanken-konsernia: omistajamme on Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag, ruotsalainen henkivakuutusyhtiö, jonka puolestaan omistaa Svenska Handelsbanken Abp.

Handelsbanken-konserniAvautuu uuteen ikkunaan

Hankitko uutta vakuutusta? 

Haluatko tulla asiakkaaksemme tai etsitkö tietoa tuotteistamme ja palveluistamme? Tutustu sijoitusvakuutukseen ja -sopimukseen sekä eläkevakuutukseen.
Sijoitusvakuutus ja -sopimus
Eläkevakuutus

Taloudellinen tila ja vakavaraisuus

Yhtiön taloudellista tilaa voidaan lyhyesti kuvata vakaaksi ja vakavaraiseksi. Ylitämme selvästi sovellettavan lainsäädännön edellyttämän minimipääomavaatimuksen, ja yhtiön liiketulos on selvästi positiivinen.
 
Voit tutustua yhtiön taloudellista tilaa ja vakavaraisuutta koskevaan kertomukseen (ruotsiksi) ja sen lyhennelmään (suomeksi) alla:

Liv ja vastuullisuus

Ikoni: Puun lehti

Työmme vastuullisuuden puolesta

Me Livissä työskentelemme ympäristön, yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen puolesta. 

Vakuutuksiimme liitettävissä sijoituskohteissa on mukana mahdollisimman laaja joukko sellaisia kohteita, jotka edistävät vastuullisuutta (esg-ominaisuuksia) tai joiden tavoitteena on vastuullisten sijoitusten tekeminen.

Handelsbanken Liv tukee ja noudattaa kansainvälisiä aloitteita ja normeja, joiden tavoitteena on edistää kestävää yritystoimintaa. Osana Handelsbanken-konsernia Liv on allekirjoittanut YK:n periaatteet vastuullisesta sijoittamisesta ja noudattaa YK:n Global Compact -aloitetta.

Tutustu Livin hallituksen hyväksymiin vastuullisuuden toimintaperiaatteisiin.

Vastuullisuusperiaatteet (ruotsiksi) (pdf)
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet (ruotsiksi) (pdf)

Sijoituskohteiden ja haitallisten vaikutusten arviointi

Otamme huomioon haitalliset kestävyystekijät sijoituskohteiden valikoimassamme ja hallitsemiemme sijoituskorien sijoituksissa. Kestävyystekijöillä tarkoitamme ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa.

Valitsemme sijoituskohteet, joita on liitettävissä vakuutukseen, osin kestävyysriskien perusteella. Arvioimme säännöllisesti jokaisen sijoituskohteen ja sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön. 

Kiinnitämme huomiota yhtiöihin, joihin rahasto sijoittaa, sekä siihen, miten rahasto ja sitä hallinnoiva rahastoyhtiö täyttävät kansainväliset normit ja sopimukset vaatimukset. Arvioinnissa käytämme seuraavia kielteisiä ominaisuuksia ja sijoituskohteen vaikutusta niihin:

 • Hiilidioksidipäästöt
 • Tasa-arvon toteutuminen sijoituskohteen liikkeeseenlaskijan, esimerkiksi rahastoyhtiön johdossa
 • Sijoitukset yhtiöihin, jotka valmistavat tai markkinoivat kiistanalaisia aseita
 • Sijoitukset yhtiöihin, jotka toimivat vastoin YK:n Global Compact -aloitetta tai OECD:n toimintaperiaatteita
 • Fossiilisten polttoaineiden yhtiöiden osakkeet ja joukkovelkakirjat sijoituskohteissa

Poissulkeminen ja aktiivinen vuoropuhelu

Ei-hyväksyttävät kohteet

Hallinnoimme kestävyysriskejä ja minimoimme sijoitusten haitallisia vaikutuksia seuraavasti:

 • Valitsemme yhteistyökumppaneiksemme varainhoito- ja rahastoyhtiöitä, jotka työskentelevät järjestelmällisesti kestävyyden edistämiseksi ja joiden sijoituskäytäntöihin kestävyys on sisällytetty.
 • Suljemme pois sijoituksia yhtiöihin ja rahastoihin,  jotka eivät täytä vaatimuksiamme kestävyydestä tai haitallisten vaikutusten minimoinnista.
 • Vaikutamme yhdessä Handelsbanken-konsernin kanssa yhteistyökumppaneihimme vahvistaaksemme niiden vastuullisuustyötä.

Sijoituskohteita, jotka eivät täytä Handelsbanken Livin vastuullisuusperiaatteiden vaatimuksia, ei hyväksytä vakuutukseen liitettävissä olevien sijoituskohteiden valikoimaan. Livin valikoimaan voidaan hyväksyä esimerkiksi vain sellaisia sijoitusrahastoja, jotka eivät sijoita kiistanalaisiin aseisiin tai ydinaseisiin. 

Valtaosa sijoitusvalikoimamme rahastoista ei myöskään sijoita fossiilisiin polttoaineisiin (kivihiili, öljy, maakaasu).

Pois sijoituskohteiden listalta

Sijoituskohde, jonka kestävyysriskit arvioimme liian suuriksi tai jolla on haitallisia kestävyysvaikutuksia, voidaan sulkea pois valittavien kohteiden listalta. Näin toimimme etenkin silloin, jos periaatteidemme vastainen toiminta jatkuu tai jos kohonnut kestävyysriski ei korjaannu rahastoyhtiön kanssa käytävien keskustelujen perusteella. 

Vuosina 2020–2021 olemme poistaneet sijoituskohdevalikoimastamme useita rahastoja, joiden olemme arvioineet rikkovan kestävyysperiaatteitamme. Olemme tiedottaneet asiakkaillemme, että kohde poistuu valittavien sijoituskohteiden listalta. Lisäksi olemme ohjanneet varat riskitasoltaan ja sijoituspolitiikaltaan vastaavaan, kestäväksi arvioimaamme sijoituskohteeseen.

Handelsbanken Livin rahastovalintakomitea valmistelee valikoiman supistamista koskevan päätösehdotuksen, jonka hyväksyminen kuuluu yhtiön toimitusjohtajan toimivaltaan.


Ota yhteyttä

Vakuutusvälittäjänämme toimii ja asiakaspalvelustamme vastaa Handelsbanken.
 
Mahdollisissa vakuutusta koskevissa kysymyksissä, uutta vakuutusta hankkiessasi tai muissa kysymyksissä kehotamme sinua olemaan yhteydessä omaan Handelsbankenin yhteyshenkilöösi tai -konttoriisi.