1. Tietoa pankista
  2. /
  3. Vastuullisuus
  4. /
  5. Ilmastovaikutukset

Handelsbankenin ilmastovaikutukset

Pyrimme toiminnassamme välttämään suorat ja epäsuorat ilmastovaikutukset.
Purjevene merellä, taustalla vuoret.

Toiminnastamme johtuvat ilmastovaikutukset

Välilliset vaikutukset

Meistä aiheutuvat ilmastovaikutukset ovat valtaosin peräisin yrityksistä, joita rahoitamme ja joihin sijoitamme. Käymme vuoropuhelua vaikuttaaksemme yrityksiin, ja asetamme ehtoja niiden toiminnalle. Tavoitteemme on hyvä tuotto, joka syntyy kestävällä tavalla.

Suorat vaikutukset

Vähentämällä paperinkulutusta ja pitämällä kokoukset verkossa olemme onnistuneet pienentämään suoraa ilmastovaikutustamme. Hyödynnämme aktiivisesti sähköisiä kanavia ja uusia työtapoja. Mittaamme toimintamme ilmastovaikutukset kotimarkkinoilla, joilla työskentelee 97 prosenttia henkilöstöstämme. Pyrimme koko ajan vähentämään hiilidioksipäästöjämme Pariisin sopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. 

Hankkeet, joihin Handelsbanken-konserni osallistuu

Handelsbanken-konserni tukee ilmastonmuutoksen torjuntaa tekevien organisaatioiden työtä. Pankki on myös allekirjoittanut kestävän kehityksen aloitteet.


Pankin ilmastotyö

Kohti kestävämpää tulevaisuutta

Tienviittta, joka näyttää tiet kolmeen eri suuntaan.

Kehitämme ilmastotyötämme minimoidaksemme ilmastovaikutuksemme. Keinojamme tavoitteeseen pääsemiseksi ovat resurssien tehokas hyödyntäminen, kierrätys sekä hankintojen ja matkustamisen ilmastovaikutusten arvioiminen.

Toiminnan hiilidioksidipäästöt pienenevät sitä mukaa kun Pariisin sopimuksen vaikutukset alkavat näkyä. Kompensoimme myös toimintamme aiheuttamat hiilidioksipäästöt.

Viime vuosien saavutukset

  • Vuonna 2019 Handelsbanken-konsernin hiilidioksidipäästöt vähenivät 5 %, ja päästöt jokaista työntekijää kohti 6,5 %. Vuodesta 2013 hiilidioksipäästömme ovat vähentyneet melkein 7 100 tonnilla.
  • Vuodesta 2013 sähkönkulutuksemme on vähentynyt 12 300 MWH:lla. Tämä vastaa 615 omakotitalon keskimääräistä sähkönkulutusta.
  • Vuonna 2018 Ruotsissa junalla tehdyt työmatkat lisääntyivät 53 %, koko konsernissa 7 %. Myös lentomatkat vähenivät koko konsernissa.