Handelsbankenin ilmastovaikutukset

Pyrimme aktiivisesti pysäyttämään ja ehkäisemään toimintamme aiheuttamat suorat ja epäsuorat ilmastovaikutukset.
Kesäiset vihreät saaret ja sininen meri

Toiminnastamme johtuvat ilmastovaikutukset

Välilliset vaikutukset

Meistä aiheutuvat ilmastovaikutukset ovat valtaosin peräisin liiketoiminnasta, jota rahoitamme ja johon sijoitamme. Käymme vuoropuhelua vaikuttaaksemme yrityksiin, ja asetamme vaatimuksia niiden toiminnalle. Tavoitteenamme on luoda hyvä tuotto sijoituksille ja samalla työskennellä vastuullisemman tulevaisuuden puolesta.

Suorat vaikutukset

Vähentämällä paperinkulutusta ja pitämällä kokoukset verkossa olemme onnistuneet pienentämään suoraa ilmastovaikutustamme. Hyödynnämme aktiivisesti sähköisiä kanavia ja uusia työtapoja. Mittaamme toimintamme ilmastovaikutukset kotimarkkinoilla, joka edustaa 97:ää prosenttia henkilöstöstämme. Pyrimme jatkuvasti minimoimaan liiketoiminnastamme syntyvät hiilidioksidipäästöt ja kompensoimme raportoidut toiminnan aiheuttamat päästöt. 

Handelsbankenin ilmastoraportointi

TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) suositusten mukainen pankin luotonantoa koskeva ilmastoraportti.

Aloitteet, joihin Handelsbanken-konserni osallistuu

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi Handelsbanken-konserni tukee useita aloitteita ja integroi ne pankin toimintaan.


Keinot, joilla pienennämme ilmastovaikutuksiamme

Juna kovassa vauhdissa

Kohti vastuullisempaa tulevaisuutta

Minimoimme ilmastovaikutuksemme Pariisin sopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, ja tavoitteenamme on saada kasvihuonekaasupäästöjen nettopäästöt nollaan mahdollisimman pian, viimeistään vuoteen 2040 mennessä. Tähän sisältyvät luotonanto, leasing ja sijoittaminen sekä oma toimintamme.

  • Vuonna 2020 Handelsbanken-konsernin hiilidioksidipäästöt vähenivät 30 % ja päästöt jokaista työntekijää kohti 30 %. Vuodesta 2013 pankin vuosittaiset hiilidioksipäästöt ovat vähentyneet yli 10 000 tonnia.
  • Vuodesta 2013 vuosittainen sähkönkulutuksemme on vähentynyt 14 800 MWh. Tämä vastaa 740 omakotitalon keskimääräistä sähkönkulutusta.
  • Vuonna 2020 työmatkojen määrä väheni 72 % ja paperin käyttö 18 %. Videoneuvottelujen määrä kasvoi 153 %.

Lue lisää

Man och kvinna cyklar över en bro

Vastuullisuus Handelsbankenissa

Vastuullisuustyömme kattaa koko konsernin toiminnan kaikilla markkinoilla.

Vastuullisuus