1. Tietoa pankista
  2. /
  3. Vastuullisuus
Vindkraftverk på berg Vindkraftverk på berg

Vastuullisuus

Vastuullisuus on Handelsbankenin toiminnan perusta.
Ikoni: puolikas maapallo, jonka kyljessä koivunlehti.

Vastuullinen pankki

Sitoudumme kestävän kehityksen työhön

Handelsbanken on vahvasti mukana rakentamassa kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta. Vastuullisuustyömme kattaa kaikki toimintomme ja palvelumme.

Handelsbankenissa tiedostamme vaikutuksemme yhteiskuntaan, ympäristöön ja rahamarkkinoihin. Vastuullisuus ja pitkäjänteisyys ovat keskeisiä arvojamme, jotka ovat ohjanneet työtämme vuosikymmenien ajan.

Vahvat ja kestävät liikesuhteet, matala riskinottohalukkuus ja kustannustietoisuus ovat liiketoimintamme kulmakivet. Vakaana pankkina voimme edistää yhteiskunnan myönteistä kehitystä. Voimme rahoitus- ja sijoituspäätösten kautta vaikuttaa välillisesti yritysten toimintaan ja sitä kautta tulevaisuuden ratkaisuihin sekä ympäristön tilaan.

Vastuullinen Handelsbanken (pdf 2,8 MB)

Vastuullisen sijoittamisen sääntely uudistuu

EU-asetus helpottaa vastuullisten sijoitusten vertailua.


Handelsbankenin konkreettiset vastuullisuustavoitteet

Ikoni: käsi, jonka yllä koivunlehdet

Mitattavat tavoitteet rahoitukselle, sijoittamiselle ja neuvonnalle

Handelsbankenin vuoden 2020 vastuullisuusraportin julkaisun yhteydessä pankki esitti myös selkeän strategiansa useiden vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden lähtökohtana ovat muun muassa Pariisin ilmastosopimus ja YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet. Lue lisää tavoitteistamme.

Handelsbankenin konkreettiset vastuullisuustavoitteet

Vastuullisia tekoja

Sosiaalinen vastuu

Handelsbankenissa uskomme, että tyytyväiset asiakkaat ovat hyvän ja vakaan kannattavuuden edellytys pitkällä aikavälillä.

Pankin rooli yhteiskunnassa
Handelsbanken työnantajana

Taloudellinen vastuu

Meille luontevin tapa kantaa taloudellista vastuuta on tehdä se ydinliiketoimintamme eli luottojen, sijoitusten ja palvelujen kautta.

Vastuullinen rahoitus
Vastuullinen sijoittaminen

Ympäristövastuu

Vaikka pankkitoiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat suhteellisen vähäiset, teemme parhaamme niiden minimoimiseksi.

Handelsbankenin ilmastovaikutukset

Vastuullisuuteen liittyviä uutisia

-

Tuemme paikallistasolla hyvää tekeviä hankkeita

Konttoreiden osallistuminen yhdistysten toimintaan ja hyväntekeväisyyteen on konkreettinen esimerkki vastuullisuustyöstä.

Pankin rooli lähiyhteisössä
-

Koronapandemia on johtanut uusiin toimintatapoihin

Tutkimuksen mukaan asiakkaat kokevat Handelsbankenin hoitaneen koronakriisin hyvin.

Skog och vattendrag

Pankin yhteistyöhankkeet Suomessa

Handelsbanken on sitoutunut tukemaan yhteiskunnan kestävää kehitystä eri hankkeiden kautta.


YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen kuvakkeet.

Keskitymme kuuteen tavoitteeseen

Syyskuussa 2015 YK:n yleiskokous hyväksyi kestävän kehityksen tavoitteet. Ne koostuvat 17 tavoitteesta, joilla pyritään kestävään kehitykseen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöasioissa.

Olemme päättäneet keskittyä kuuteen tavoitteeseen, jotka kaikki liittyvät ydinliiketoimintaamme. Uskomme, että toimintamme kautta voimme edistää näiden tavoitteiden saavuttamista.