Handelsbankenin rooli yhteiskunnassa

Vastuullinen pankki tukee yhteiskunnan kehitystä kestävällä tavalla.
-

Yksilöllistä pankkipalvelua

Handelsbankenissa asiakas on aina konttorin asiakas. Jokaisella asiakkaalla on oma henkilökohtainen yhteyshenkilö omassa pankkikonttorissaan.

Konttoreissamme tehdään päivittäin lukuisia vastuullisuutta edellyttäviä päätöksiä, jotka koskettavat asiakkaitamme ja heidän lähipiiriään - luoden heijastuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullisuus on keskeinen edellytys menestyvälle ja kestävälle pankkitoiminnalle.

Hajautetussa organisaatiossamme konttorilla on valta ja vastuu alueensa liiketoiminnasta. Tämä kytkee pankin vahvasti osaksi paikallista yhteisöä.

Meillä puhut aina suoraan päättäjälle, henkilökohtaiselle neuvonantajallesi.

Vastuullinen luotonanto
Vastuulliset sijoitukset

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet ovat yksi Handelsbankenin kestävän toiminnan ydinarvoista.

Noudatamme YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita. Olemme myös sisällyttäneet osan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista pankkimme toimintaan.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Verot

Handelsbanken maksaa Suomen liiketoiminnasta verot Suomeen. Verojen maksajana haluamme toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja lakeja noudattaen. Tässäkin toimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet.

Veroasioissa koko Handelsbanken-konserni noudattaa yhtenäistä linjaa.

Finanssialalla 3,2 miljardin euron verojalanjälkiAvautuu uuteen ikkunaan

Rahanpesun ja talousrikollisuuden torjunta

Jokaisella pankin työntekijällä on velvollisuus noudattaa toimintaohjeita, joilla torjutaan talousrikollisuutta ja korruptiota.

Pankissa toimii konserninlaajuinen yksikkö, jonka tehtävänä on talousrikollisuuden estäminen. 

Handelsbanken ei ryhdy liikesuhteeseen yhdenkään toimijan kanssa, jos riskinä on joutua hyväksikäytetyksi rikolliseen tarkoitukseen. Meillä on myös ohjeet tilanteisiin, joissa epäilemme eturistiriitaa tai korruptiota.

Konsernin toimintaperiaatteet (engl.)Avautuu uuteen ikkunaan

Yhteistyöhankkeet

Pankki tulee useita yhteistyöhankkeita, joilla on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan.

Hankkeiden kautta voimme tukea lasten oikeuksia, ilmastomuutosten torjuntaa, korruption vastaista työtä ja jakaa taloudellista osaamistamme.

Yhteistyöhankkeet Suomessa
Konsernin yhteistyöhankkeet (engl.)Avautuu uuteen ikkunaan