Kotimaiset pankkitakaukset

Pankkitakaus on hyvä väline, jos sopimuskumppanit ovat toisilleen vieraita. Silloin yritys saa Handelsbankenin vahvistuksen siitä, että toinen sopijapuoli on luotettava.
Neuvottelut käynnissä

Pankkitakauksia eri tarpeisiin

Takausvastuita voi olla monenlaisia: kaupallisia takauksia ovat esimerkiksi toimitus- ja urakkatakaukset sekä kauppahinnan takaukset. Takauksia annetaan myös viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen.

Kotimaan pankkitakaus on useimmiten omavelkainen takaus. Omavelkaisessa takauksessa Handelsbanken vastaa yrityksen velvoitteesta kuin omastaan, mutta pankki selvittää ennen maksamista, onko takausvelvollinen syyllistynyt sopimuksen laiminlyöntiin. On first demand -takauksessa pankki maksaa heti vaatimuksen saatuaan.