1. Yritysasiakkaat
  2. /
  3. Riskienhallinta
  4. /
  5. Valuuttariski

Yrityksen valuuttariski

Ulkomaankauppaa harjoittava yritys altistuu usein valuuttariskille.
två dollar med pilar som går från och till varandra

Valuuttakurssit vaikuttavat yrityksesi tulokseen

Jos yritykselläsi on valuuttamääräisiä maksuja tai saatavia, se altistuu valuuttakurssiriskille. Kurssiheilahtelut vaikuttavat yrityksen kilpailukykyyn ja vaikeuttavat valuuttakassavirran arvon määritystä. 

Valuuttasuojaustuotteita käyttämällä yrityksesi suojautuu valuuttakurssien muutoksilta helposti ja joustavasti.

Suojaustuotteita käyttämällä yrityksesi voi:

  • varmistua siitä, että budjettikurssi ei ylity
  • välttyä epätoivotuilta tulosheilahteluilta
  • pienentää valuuttariskiä ja varmistaa hinnoitellun myyntikatteen.

Valuuttakaupan vaihtoehdot

Spot eli avistavaluuttakauppa - Johtavana markkinatoimijana pohjoismaisilla valuuttamarkkinoilla Handelsbanken tarjoaa kilpailukykyisen hinnoittelun sekä ensikäden tietoa valuuttakurssien liikkeistä ja niihin vaikuttavista tapahtumista.

Valuuttatermiini eli pitkäaikainen valuuttasuojaus - Yritysten perinteinen tapa suojata tulevaisuuden valuuttavirrat on ostaa tai myydä valuutta etukäteen termiinillä. Termiinikurssi perustuu valuuttaparin spot-kurssiin sekä näiden valuuttojen väliseen korkoeroon kyseisellä ajanjaksolla.

Valuuttaswap eli valuuttatermiinin hienosäätö - Valuuttaswapilla voit joko aikaistaa tai viivästyttää jo kertaalleen sovittua valuuttatermiinikauppaa ja näin jatkuvasti optimoida yrityksesi tulevaisuuden valuuttakassavirrat.

Vaihtoehtoiset ratkaisut valuuttariskien hallintaan

Non Deliverable Forward eli netotettava termiinikauppa - Säännöstellyissä valuuttajärjestelmissä valuutan normaali osto tai myynti termiinillä ei valuutan huonon vaihdettavuuden takia ole mahdollista. Ratkaisuksi on kehitetty Non Deliverable Forward -termiini. NDF-termiinikaupan eräpäivänä pankin ja asiakkaan välillä ei vaihdeta valuuttapääomia (kuten normaalissa valuuttatermiinissä), vaan ainoastaan alussa sovitun termiinikurssin ja eräpäivän spot-kurssin välinen erotus.  

Suomalaisten yritysten kannalta kiinnostavimpia NDF-markkinoita ovat Intian rupia ja Brasilian real.

Valuuttaoptiot eli oikeus/velvollisuus valuuttakauppaan - Valuuttaoptiolla voit asettaa yrityksellesi suojan epäedullista kurssiliikettä vastaan ja samalla hyötyä, mikäli valuuttakurssi eräpäivää kohden kehittyykin sinulle myönteiseen suuntaan. Optioilla on tietty hinta, preemio. Preemion suuruuteen vaikuttavat ennen kaikkea suojausaika ja -taso sekä kurssin todennäköinen vaihteluväli (volatiliteetti).

Vaihtoehtoiset suojaustuotteet eli joustotermiinit - Eri johdannaistuotteita yhdistelemällä voimme rakentaa yrityksellesi yksilöllisempiä valuuttasuojausratkaisuja, jotka mahdollistavat aiempaa tehokkaamman riskienhallinnan. Tällaisia tuotteita ovat mm. joustotermiinit. Niiden avulla yrityksesi voi suojata valuuttariskinsä hyötyen samalla edullisesta kurssiliikkeestä.

Siluettikuva Manhattan Bridgestä.

Voit hoitaa valuutanvaihdon ja -suojauksen itse, kun yrityksellä on siihen tarvetta.

Valuuttakauppa verkossa