Identifieringstjänsten

Identifiera dina kunder på nätet och erbjud dem personliga tjänster.
-

Anpassa tjänsterna till kunden

Hur fungerar identifieringstjänsten?

När Handelsbankens kund vill identifiera sig med nätbankskoderna i en webbtjänst, dirigerar webbtjänsten eller den förmedlingstjänst, som används i den,  kunden till Handelsbankens identifieringstjänst. Efter att kunden identifierats överför Handelsbanken kundens namn och personbeteckning till förmedlingstjänsten eller direkt till webbtjänsten.

Identifieringstjänsten förutsätter en finländsk personbeteckning.

Hur ta i bruk identifieringstjänsten

Ditt företag kan avtala om identifieringstjänsten med en förmedlare av stark autentisering. Registret över leverantörerna av identifieringsförmedling upprätthålls av Kommunikationsverket Traficoms Cybersäkerhetscentrum ( www.kyberturvallisuuskeskus.fi Öppnas i nytt fönster på finska). 

Du kan skaffa alla tjänster som gäller stark autentisering (identifiering) av en och samma förmedlingstjänst. Företaget behöver inte längre ingå avtal med varje bank separat och inte heller lägga upp separata uppkopplingar till dem.

Ta kontakt, vi hjälper ditt företag att dra största möjliga nytta av tjänsten.


Identifieringstjänstens tekniska beskrivning

Du får den tekniska beskrivningen av den identifieringsförmedling du valt.

Handelsbanken OpenID Connect-beskrivningar
Tjänstebeskrivning, hanteringen av verifieringsnycklar och anvisningar för testning för Handelsbankens identifieringstjänst.

Tjänstebeskrivning, på finska (pdf) Öppnas i nytt fönster

Tjänstebeskrivning, på engelska (pdf) Öppnas i nytt fönster

Testningsbeskrivning, på engelska (pdf) Öppnas i nytt fönster

Leveransvillkoren för identifieringstjänsten
Leveransvillkoren för användarbehörigheterna till Handelsbankens identifieringstjänst åt förmedlingstjänster som hör till förtroendenätet för stark autentisering.

Leveransvillkoren för användarbehörigheter (pdf) Öppnas i nytt fönster (på finska)

Identifieringstjänsten av en identifieringsförmedlare

I Handelsbanken använder vi protokollet OpenID Connect (OIDC).

Handelsbankens identifieringstjänst kan du skaffa hos följande identifieringsförmedlare:

  • Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
  • Elisa Oyj
  • Nets Branch Norway
  • Nordea Bank Oyj
  • OP-Palvelut Oy
  • Signicat AS
  • Telia Finland Oyj

Paragraftäcken

Stark digital autentisering (identifikation)

Handelsbankens starka autentisering är godkänd av Kommunikationsverket Traficom.

Kommunikationsverket övervakar, att vår identifieringstjänst följer de bestämmelser och anvisningar som gäller stark autentisering.

Den starka autentiseringen förutsätter att en ny bankkund identifieras med hjälp av pass eller personkort. Körkortet duger inte längre.

Stark autentisering

Handelsbanken är införd i Kommunikationsverket Traficoms register över leverantörer av stark autentisering.

Handelsbankens identifieringstjänst bygger på Finans Finlands Tupas-standard fram till slutet av september 2019. Från 1.3.2019 ersätts Tupas-standarden av Open ID Connect-protokollet. Oy Samlink Ab tillhandahåller identifieringstjänsten för Handelsbanken.