Prislista för företagens nättjänster

Här är listade de vanligaste serviceavgifterna för företagens nättjänster. En fullständig prislista finns till påseende i våra kontor.
Vår prissättning baserar sig på kundspecifika priser. Prislistan är i kraft tillsvidare.
Bastjänster euro

Månadsavgift

10,00

Nätkontoutdrag för bokföringsskyldiga
- nätkontoutdrag

0,50/st.

Över 24 månader gammalt kontoutdrag

5,00/st.
Inrikesbetalningar och eurogireringar (SEPA)

0,20/st.

Ankommande betalningar
- SEPA-girering

0,20/st.
Separat beställt kvitto 3,00/st.
Meddelande om avsaknad av täckning till nätbanken 0,00
Kontotransaktioner till egen fil 0,20/gång
Utlandsbetalningar i nätbanken euro

Betalningsuppdrag

4,00/st.

Ilremissa 25,00/st.

Om avsändaren svarar för de utländska bankkostnaderna, debiteras dessutom

Om de utländska bankkostnaderna överstiger 25 euro, debiteras kunden de verkliga kostnaderna.

25,00
Fakturering i nätbanken euro (inkl. moms)
Nätfakturering i nätbanken
- för nätfaktura ingås ett separat avtal om nätfaktura.
10,00/mån.
Sändning av nätfaktura 5,00/mån.
Sänd nätfaktura 0,30/st.
Mottagning av nätfaktura 5,00/mån.
Mottagen nätfaktura 0,30/st.
Bekräftelse av nätfaktura med SMS (inkl. avisering, bekräftelse och kvittering) 0,70/st.
Utskrift och postning av nätfaktura 1,30/st.
Filöverföring
För filöverföring debiteras samma pris som för överföringar gjorda i Web Service -uppkopplingen.
Placeringar euro

Fondernas och försäkringarnas portföljrapporter

0,00
Handel med fondandelar Fondspecifika provisioner
Inhemska värdepapperstjänster i nätbanken
- portföljtjänsten (inkl. moms 23 %)
4,00/mån.
Handelsprovision 0,20 %/affär, minst 8,00 euro
Övertrassering euro
Övertrasseringsavgift

10,00/st.

Påminnelse om bankens fordran

5,00/st.

För bankens fordran grundad  på övertrassering av konto debiteras, förutom övertrasseringsavgift och påminnelseavgift också dröjsmålsränta enligt räntelagen räknat på basis av övertrasseringsbeloppet.