Bankgarantier

Om företaget köper, ger en bankgaranti mer trovärdighet i samband med en affär. Om företaget säljer, minskar bankgarantin kreditrisken.
En skogsmaskin jobbar på i en gallrad skog.

En bankgaranti är ett bra arbetsredskap när ni vill få skjuts åt försäljningen eller hantera riskerna.

Om den andra parten i er affär inte känner ditt företag, kan en bankgaranti ökar trovärdigheten. Om du i inte känner den andra affärsparten, kan en bankgaranti minska din risk.