Finansiering av driftskapital

Undvik kassakriserna med jämnare kassaflöde.
Diagramkurvans svacka.

En jämn likviditet ger stabilare verksamhet

Borde löner och inköpsfakturor betalas innan kunderna betalat? Är din verksamhet säsongsbetonad, så företaget har månader där kassaflödet är mycket negativt?

Vi kan ge förslag på banktjänster, som avhjälper problemen och besparar företagets ekonom gråa hår.


plånbok

Konto med kredit

Ett konto med kredit jämnar ut växlingarna i företagets kassa. Även om inkomsterna tillfälligt sjunker har företaget tillräcklig likviditet att betala fakturorna.

Finansieringslimit

Då företaget köper kan det utnyttja kassarabatter och ge sina egna kunder längre betalningstid. En finansieringslimit lämpar sig också för företag som bedriver utrikeshandel.

Faktura

Fakturafinansiering

Om företagets fakturering är ojämn på grund av säsongväxlingar kan det balansera sitt kassaflöde med fakturafinansiering.  Tjänsten sköter också rapporteringen och indrivningen.