Finansiering av företagets investeringar

När företaget expanderar eller förnyar sin produktionsprocess behövs kapital.
Ikon med hand som håller i värdepapper

Företagslån

Ett traditionellt skuldebrevslån där man avtalar om ränta, återbetalningstid och säkerheter är ett tryggt sätt att finansiera investeringar. Med hjälp av en långfristig och skräddarsydd finansiering kan företaget dela upp projektet på flera år och stabilisera sitt kassaflöde.

4 pengapåsar

Finansieringslimit

Finansieringslimit är ett effektivt finansieringsalternativ för kortfristiga investeringsbehov. Inom ramen för limiten kan företaget lyfta en kredit för högst ett år alltid när det behövs finansiering.


styrelserum med bord, stolar och fyra personer som sitter i ändan av bordet

Debt Capital Markets för stora investeringar

Handelsbanken erbjuder mångsidiga finansieringslösningar för krävande behov. Kontakta oss, så skräddarsyr vi en lämplig lösning för ditt företag.