Hållbar finansiering

Vi finansierar en hållbar framtid.
Tre personer pratar på ett kafé.

Ansvarsfull kreditgivning är nyckeln till en bättre framtid

Vi påverkar när vi finansierar

Krediter och finansiering hör till vår kärnverksamhet. Kreditgivningen sker på ett ansvarsfullt sätt då vi ser till kundens återbetalningsförmåga. Höga räntor eller goda säkerheter kompenserar inte för en svag återbetalningsförmåga. Som en ansvarsfull kreditgivare kan vi skydda våra kunder mot problem relaterade till skuldsättningen. Ansvarsfull kreditgivning gynnar kunden, banken och hela samhället.

Hållbarhetskrav

Hållbarhetskraven inom kreditgivningen är ett sätt att arbeta för mänskliga rättigheter, bättre arbetsvillkor och klimatet. Vi iakttar också internationella initiativ och riktlinjer med mål att uppmuntra företagen till hållbarhet. Om företaget inte följer dessa krav kan det leda till att vi inte beviljar en kredit.

Kreditpolicy

Vår kreditpolicy fastställer kriterierna för ansvarsfull kreditgivning.

Koncernens policydokument och riktlinjer Öppnas i nytt fönster

Ekvatorprinciperna

Tillämpning av ekvatorprinciperna (pdf) Öppnas i nytt fönster

Kreditgivning till företag

Hållbarhetsöversikt (pdf) Öppnas i nytt fönster


Hållbara finansieringsformer

Ikon med hand som håller i värdepapper

Grönt lån

Handelsbanken erbjuder sina företagskunder gröna lån för byggande. Gröna lån beviljas förutsatt att byggnaden uppfyller vissa miljökriterier.  

Ikon med löv i ett hus

Klimat- och energilån

Klimat- och energilån är ämnad för investeringar, som riktar sig till energieffektivitetsåtgärder, som förminskar boendets klimatbelastning.

Ikoni, jossa tukku papereita

Gröna obligationer

Vi erbjuder aktivt rådgivning till nya och etablerade företag och sammanslutningar som vill emittera gröna obligationer. Vi hjälper med både utformningen av villkoren och emissionen.

Gröna obligationer

Ikon: en hand som håller gröna löv.

Hållbar bank

I Handelsbankens affärsverksamhet tar sig hållbarheten till uttryck i ett omfattande påverkansarbete inom olika delområden. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar är en integrerad del av vår företagskultur.

Hållbarhet

Handelsbankens gröna obligation

Ikon: en hand ger och den andra tar emot ett dokument.

I juni 2018 emitterade Handelsbanken sin första gröna obligation. Genom att emittera gröna obligationer stöder Handelsbanken finansieringen av gröna projekt och därigenom utvecklingen av hållbara lösningar.

Mera om Handelsbankens gröna obligationerÖppnas i nytt fönster
Handelsbanken ger ut sin andra gröna obligation