Kännedom om företagskunder

Handelsbanken är skyldig att identifiera och känna sina företagskunder. Därför samlar vi in information om ditt företag i början av och under hela kundrelationen.
Medarbetare och kunder pratar

Fyll i uppgifterna om ditt företag

Varför ber vi om uppgifter om ditt företag?

Handelsbanken har lagstadgad skyldighet att känna sina företagskunder. Därför ber vi om information om företaget både i början av kundrelationen och regelbundet under den.

Du kan uppdatera uppgifterna genom att klicka på knappen nedan och identifiera dig på tjänsten med Handelsbankens eller någon annan finsk banks nätbanks-ID.

Uppdatera kunduppgifterna härÖppnas i nytt fönster

Frågor och svar om kundkännedom

Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svaret på din fråga, vänligen kontakta vår kundtjänst, tfn 010 444 2545.