1. Företag
  2. /
  3. Kapitalförvaltning för institutioner

Kapitalförvaltning för institutioner

Fond, företag eller familj, ni kan överlåta kapitalförvaltningen åt oss, i sin helhet eller till en del.
En man sitter och funderar.

Detta är Handelsbanken Kapitalförvaltning

Vi erbjuder våra institutionella placerare heltäckande placeringslösningar, som svarar mot kundens behov och önskemål.

Handelsbanken har ett stort antal placeringsinstrument från direkta aktie- och ränteplaceringar till fonder, ETF-placeringar och strukturerade produkter. Vi erbjuder förutom Handelsbankens belönade placeringsprodukter också våra internationella samarbetspartners produkter, resurser och kunnande.

-

Kapitalförvaltning för institutioner

Kari Kulpakko
Handelsbanken Kapitalförvaltning
tfn 010 444 2732
kari.kulpakko@handelsbanken.fi


person

Konsultativ kapitalförvaltning

Konsultativ kapitalförvaltning innebär, att bankens kapitalförvaltare hjälper er att lägga upp en långsiktig placeringsstrategi och ger också förslag på enskilda placeringar. Ni själva fattar placeringsbesluten.

Er portföljförvaltare rapporterar regelbundet till er, så att ni hela tiden är medvetna om utvecklingen i portföljen. Ni får tillgång till all den information som våra experter producerar i form av rapporter, modellportföljer och presentationer.


Tre pootföljer, en med ett diagram, en med ett procenttecken och en med veteax.

Diskretionär kapitalförvaltning

I den diskretionära kapitalförvaltningen fattar portföljförvaltaren placeringsbesluten inom de ramar ni har kommit överens om. Ni lägger tillsammans med portföljförvaltaren upp en strategi för kapitalförvaltningen och förvaltaren följer den.

Ni får regelbundna rapporter om utvecklingen i er portfölj och strategin justeras om det så krävs. 


Ikon: Diagram sett genom förstoringsglas.

Placerarens marknadsöversikter och -kommentarer

Läsning till placerarna

Allmän information om de ekonomiska utsikterna och om marknaden ur placerarens synvinkel och många konkreta tips: allt detta finns i våra mångsidiga publikationer.

När du placerar i nätbanken kan du där ta del av våra analytikers inhemska aktierekommendationer.

Välj bland våra publikationer – eller läs dem alla