1. Om banken
  2. /
  3. Hållbarhet
Vindkraftverk i rad. Vindkraftverk på berg

Hållbarhet

Hållbarhet utgör grunden för Handelsbankens verksamhet.
Ikon: jordglob med med graf som pekar uppåt.

Handelsbanken deltar aktivt i byggandet av en framtid som grundar sig på hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsarbete täcker alla våra funktioner och tjänster.


En ansvarsfull bank

I Handelsbanken är vi medvetna om vår inverkan på samhället, miljön och penningmarknaden. Hållbarhet och långsiktighet är centrala värderingar för oss och de har styrt vårt arbete i flera årtionden.

Starka och hållbara affärsförbindelser, låg risktagningsvilja och kostnadsmedvetenhet utgör hörnstenarna i vår affärsverksamhet. Vi är en stabil bank som kan främja den positiva utvecklingen i samhället. Vi kan genom finansierings- och investeringsbeslut indirekt påverka företagens verksamhet och på det sättet även framtida lösningar och miljöns tillstånd.

Hållbarhetsredovisning 2019

Ansvarsfulla handlingar

Socialt ansvar

Vi på Handelsbanken tror att nöjda kunder utgör förutsättningen för en bra och stabil lönsamhet på lång sikt.

Bankens roll i samhället

Handelsbanken som arbetsgivare

Ekonomiskt ansvar

Det naturligaste sätter för oss att bära ekonomiskt ansvar sker genom vår kärnverksamhet dvs. krediter, investeringar och tjänster.

Ansvarsfull finansiering

Ansvarsfulla investeringar

Ansvar för miljön

Trots att bankverksamhetens direkta miljöverkningar är relativt små, gör vi vårt bästa för att minimera dem.

Handelsbankens klimatpåverkan

Hållbarhetsmålen

Bilderna för FN:s hållbarhetsmål.

De viktigaste målen för oss

I september 2015 antog FN:s generalförsamling målen för hållbar utveckling. De omfattar 17 mål med som strävar efter en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Vi har beslutat koncentrera oss på sex mål som alla är förknippade med vår kärnverksamhet. Vi tror att vi genom vår verksamhet kan verka för dessa mål.