Vindkraftverk i rad.Vindkraftverk på berg

Hållbarhet

Hållbarhet utgör grunden för Handelsbankens verksamhet.
Ikon: jordglob med ett blad bredvid

Hur vi ser på hållbarhet

Vårt engagemang

Handelsbanken deltar aktivt i byggandet av en framtid som grundar sig på hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsarbete täcker alla våra funktioner och tjänster.

I Handelsbanken är vi medvetna om vår inverkan på samhället, miljön och penningmarknaden. Hållbarhet och långsiktighet är centrala värderingar för oss och de har styrt vårt arbete i flera årtionden.

Starka och hållbara affärsförbindelser, låg risktagningsvilja och kostnadsmedvetenhet utgör hörnstenarna i vår affärsverksamhet. Vi är en stabil bank som kan främja den positiva utvecklingen i samhället. Vi kan genom finansierings- och investeringsbeslut indirekt påverka företagens verksamhet och på det sättet även framtida lösningar och miljöns tillstånd.

Nya regler för hållbara investeringar

EU-regler gör det enklare att jämföra hållbara investeringar.


Handelsbankens konkreta hållbarhetsmål

en hand med ett löv ovanför

Mätbara mål för finansiering, investering och rådgivning

Den 24 februari släpptes Handelsbankens Års- och hållbarhetsredovisning 2020. En nyhet i samband med det är att vi presenterar en tydlig strategi för ett antal hållbarhetsmål, baserade på bland annat Parisavtalet och Globala målen. Här kan du läsa mer:

Ansvarsfulla handlingar

Socialt ansvar

Vi på Handelsbanken tror att nöjda kunder utgör förutsättningen för en bra och stabil lönsamhet på lång sikt.

Ekonomiskt ansvar

Det naturligaste sätter för oss att bära ekonomiskt ansvar sker genom vår kärnverksamhet dvs. krediter, investeringar och tjänster.

Ansvar för miljön

Trots att bankverksamhetens direkta miljöverkningar är relativt små, gör vi vårt bästa för att minimera dem.

Nyheter om hållbarhet

-

Så här känner du igen en hållbar fond

Allt flera investerare vill lägga sina pengar i en hållbar fond. För att underlätta jämförelsen av hållbarhet, så betygsätts fonderna enligt miljö- och hållbarhetskriterier.

-

Fågelholkar och fladdermusbon på universitetscampus

Finlands Universitetsfastigheter utvecklar universitetscampusen och fortsätter sitt ambitiösa hållbarhetsarbete tack vare gröna lånepengar.

-

Betalkort görs i fortsättningen av havsplast

Alla våra bank- och kreditkort tillverkas av plast insamlad på världshavens stränder.


FN:s hållbarhetsmål

Bilderna för FN:s hållbarhetsmål.

Vi koncentrerar oss på sex mål

I september 2015 antog FN:s generalförsamling målen för hållbar utveckling. De omfattar 17 mål med som strävar efter en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Vi har beslutat koncentrera oss på sex mål som alla är förknippade med vår kärnverksamhet. Vi tror att vi genom vår verksamhet kan verka för dessa mål.

Läs mer

Äpplen i korg

Fonder med Svanenmärket

En fond med Svanenmärket uppfyller externa, stränga miljö- och hållbarhetskriterier.
Svanenmärket