Bankkonton för företag

Bankkontot utgör grunden för företagets likviditet och betalningar.

Betalkonton

Primekonton

Primekontot är ett betalkonto till vilket kan kopplas många olika betaltjänster. 

Penningmarknadskonto

Penningmarknadskontot är ett konto för det stora företagets betalningar och lämpar sig för likviditetshantering. Till Penningmarknadskontot kan kopplas många olika betaltjänster.

Valutakonto

Valutakontot är avsett för internationella betalningar. Nyförsäljning av valutakonton har upphört. Valutakonton kommer att stängas den 30.6.2024. 


Ikon med hand som håller i värdepapper

Koncernkontot är koncernens instrument för likviditetshantering

Koncernkontot är i första hand ett verktyg för  likviditetshantering. Till det kan kopplas dotterbolagens och enheternas alla betalkonton. Från koncernkontots huvudkonto sköts betalkontona och betalningarna mellan dem.


-

Bankkonton utomlands  

Handelsbanken är en internationell bank med verksamhet i 20 länder. Om ditt företag har regelbunden verksamhet utomlands, kan ett lokalt utländskt bankkonto vara en smidig lösning.


Konto med kredit

Du kan göra varje konto till ett konto med kredit, som ger dig mera marginal i likviditeten.Du kan kunderna mera betalningstid, utan att företagets likviditet lider.

mynt och sedlar

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti i enlighet med Sveriges Riksgälds beslut. Varje kontoinnehavare har rätt till en ersättning på högst 100 000 euro av det sammanlagda inlåningsbeloppet i banken. Statskontoret betalar ersättning åt kontoinnehavaren inom 7 arbetsdagar från det att banken har försatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat beslut om ersättningsskyldigheten.

Utöver ersättningen kan kontoinnehavaren få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för medel som hänför sig till en särskilt fastställd transaktion, t.ex. försäljningen av en privatbostad, avslutad anställning, arv och försäkringsersättning.