Företagskonton i andra länder

Om ditt företag gör affärer utanför Finland, kan ett lokalt utländskt konto underlätta administrationen av betalningsrörelsen.
Världskartan i vitt och blått.

Handelsbankens företagstjänster i andra länder

Våra Handelsbankenenheter erbjuder omfattande företagstjänster i följande länder:

Sverige

Danmark

Norge

Estland

Tyskland

Holland

Luxemburg

Polen

Storbritannien 

Österrike

Kina

Singapore

USA


Banksamarbete till förmån för våra kunder

I länder där Handelsbanken inte har egna kontor, erbjuder vi företagen tjänster i samarbete med de lokala bankerna.

två portföljer

Tjänster för administration av företagets konton

Du kan följa upp transaktionerna på det utländska kontot och lämna betalningsuppdrag via de tjänster vi erbjuder. Du kan hämta kontoutdragen för dina utländska konton med ett inhemskt bankförbindelseprogram. 

Genom att ta i bruk Handelsbankens internationella tjänst, GlobalOn-Line, får du de mångsidigaste tjänsterna. Du kan följa upp dina utländska konton och göra betalningar eller ta hem medel med hjälp av en enda tjänst.

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti i enlighet med Sveriges Riksgälds beslut. Varje kontoinnehavare har rätt till en ersättning på högst 100 000 euro av det sammanlagda inlåningsbeloppet i banken. Statskontoret betalar ersättning åt kontoinnehavaren inom 7 arbetsdagar från det att banken har försatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat beslut om ersättningsskyldigheten.

Utöver ersättningen kan kontoinnehavaren få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för medel som hänför sig till en särskilt fastställd transaktion, t.ex. försäljningen av en privatbostad, avslutad anställning, arv och försäkringsersättning.