1. Företag
  2. /
  3. Likviditet
  4. /
  5. Valutakonto för företag

Valutakonto för företag

Om företaget har regelbundna betalningar i valuta, lönar det sig att öppna ett valutakonto.
Kurser i tidningstabell med världskartan.
  • Valutakonton kan öppnas i de vanligaste valutorna.

  • Valutakontot har inga uttagsbegränsningar, medlen kan tas ut när som helst.

  • Valutakontot minskar kostnaderna för valutaväxling.


yen och euro med pilar mot varandra

Så fungerar valutakonto 

Från valutakontot kan du betala fakturor i valuta på kontoret eller i bankförbindelseprogrammet och på kontot tar du emot inkommande valutabetalningar.

Om ditt företag regelbundet betalar fakturor eller tar emot betalningar t.ex. i dollar, underlättar öppnande av ett valutakonto i dollar skötseln av de löpande betalningarna och minskar kostnaderna för valutaväxling.

Du kan följa upp transaktionerna på kontoutdraget eller i bankförbindelseprogrammet med hjälp av saldo- och transaktionsförfrågningar.

På valutakontot betalas i regel ingen ränta.

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti i enlighet med Sveriges Riksgälds beslut. Varje kontoinnehavare har rätt till en ersättning på högst 100 000 euro av det sammanlagda inlåningsbeloppet i banken. Statskontoret betalar ersättning åt kontoinnehavaren inom 7 arbetsdagar från det att banken har försatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat beslut om ersättningsskyldigheten.

Utöver ersättningen kan kontoinnehavaren få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för medel som hänför sig till en särskilt fastställd transaktion, t.ex. försäljningen av en privatbostad, avslutad anställning, arv och försäkringsersättning.