Riskerna i handel och service

Handel och service kan inbegripa olika typer av risker beroende på verksamhetens natur. Varje företag gör ändå klokt i att minska riskerna.

Valutarisk

Bedriver ditt företag också utrikeshandel? Håller du på med export eller import? Eller kanske båda? Betalning av fakturor i en annan valuta medför valutarisk. Om en vara har prissatts till en viss kurs men betalningen sker till en annan kurs, har valutarisken redan realiserats.

Läs mer

Manhattan Bridge i siluett.

Du kan sköta valutaväxlingen och köpet av skydd mot valutarisker själv, när det behövs.

Valuta- och räntehandel på nätet