Riskerna i handel och service

Handel och service kan inbegripa olika typer av risker beroende på verksamhetens natur. Varje företag gör ändå klokt i att minska riskerna.

Ränterisk

Beroende på vad ditt företag sysslar med kan du ha kontinuerliga investeringar som kräver finansiering. Företaget kan därför ha flera olika lån vars totala kostnader inte är klara och som dessutom medför ränterisk.

Valutarisk

Bedriver ditt företag också utrikeshandel? Håller du på med export eller import? Eller kanske båda? Betalning av fakturor i en annan valuta medför valutarisk. Om en vara har prissatts till en viss kurs men betalningen sker till en annan kurs, har valutarisken redan realiserats.

-

Hitta kontor och boka tid

Ring kontoret och boka tid. Kontoret tar med specialisterna på riskhantering på mötet, så att ditt företag får heltäckande och god betjäning.

Läs mer

Manhattan Bridge i siluett.

Du kan sköta valutaväxlingen och köpet av skydd mot valutarisker själv, när det behövs.

Valuta- och räntehandel på nätet