Riskerna i skog- och lantbruk

Verksamheten inom skog- och lantbruk är mångsidig och förenad med risker. Vi kan inte påverka naturkrafterna men andra risker inom jordbruket går att hantera.

Läs mer

Manhattan Bridge i siluett.

Du kan sköta valutaväxlingen och köpet av skydd mot valutarisker själv, när det behövs.

Valuta- och räntehandel på nätet