Riskerna i skog- och lantbruk

Verksamheten inom skog- och lantbruk är mångsidig och förenad med risker. Vi kan inte påverka naturkrafterna men andra risker inom jordbruket går att hantera.
En stor och en liten gran.

Ränterisk

Jord- och skogsbruket kräver stora investeringar. Då de finansieras med lån blir verksamheten sårbar. Gården eller skogen kan vara exponerade mot naturkrafter men ränterisken kan reduceras med ränteskydd.

-

Hitta kontor och boka tid

Ring kontoret och boka tid. Kontoret tar med specialisterna på riskhantering på mötet, så att ditt företag får heltäckande och god betjäning.

Läs mer

Manhattan Bridge i siluett.

Du kan sköta valutaväxlingen och köpet av skydd mot valutarisker själv, när det behövs.

Valuta- och räntehandel på nätet