Riskerna i skog- och lantbruk

Verksamheten inom skog- och lantbruk är mångsidig och förenad med risker. Vi kan inte påverka naturkrafterna men andra risker inom jordbruket går att hantera.
En stor och en liten gran.

Ränterisk

Jord- och skogsbruket kräver stora investeringar. Då de finansieras med lån blir verksamheten sårbar. Gården eller skogen kan vara exponerade mot naturkrafter men ränterisken kan reduceras med ränteskydd.

-

Hitta kontor och boka tid

Ring kontoret och boka tid. Kontoret tar med specialisterna på riskhantering på mötet, så att ditt företag får heltäckande och god betjäning.

Manhattan Bridge i siluett.

Du kan sköta valutaväxlingen och köpet av skydd mot valutarisker själv, när det behövs.

Valuta- och räntehandel på nätet