Tillverkningsföretagets risker

Tillverkningsföretagets verksamhet är behäftad med många ekonomiska risker, i synnerhet om företaget bedriver utrikeshandel.
-

Valutarisk

Köper ditt företag råvaror utomlands? Är också köparna av de färdiga produkterna i utlandet? Om företagets affärer görs i andra valutor är företaget mest exponerat mot valutarisk.

Läs mer

Manhattan Bridge i siluett.

Du kan sköta valutaväxlingen och köpet av skydd mot valutarisker själv, när det behövs.

Valuta- och räntehandel på nätet