1. Företag
  2. /
  3. Riskhantering
  4. /
  5. Tillverkningsföretag

Tillverkningsföretagets risker

Tillverkningsföretagets verksamhet är behäftad med många ekonomiska risker, i synnerhet om företaget bedriver utrikeshandel.
-

Ränterisk

Har ditt företag tagit upp lån till exempel för investeringar, och räntekostnaderna är en betydande post i bokföringen? I så fall gör du klokt i att minska ränterisken.

Valutarisk

Köper ditt företag råvaror utomlands? Är också köparna av de färdiga produkterna i utlandet? Om företagets affärer görs i andra valutor är företaget mest exponerat mot valutarisk.

-

Hitta kontor och boka tid

Ring kontoret och boka tid. Kontoret tar med specialisterna på riskhantering på mötet, så att ditt företag får heltäckande och god betjäning.

Manhattan Bridge i siluett.

Du kan sköta valutaväxlingen och köpet av skydd mot valutarisker själv, när det behövs.

Valuta- och räntehandel på nätet