Bankens roll i det lokala samhället

Handelsbanken bidrar på flera sätt till det lokala samhället där banken är verksam. Kontorens engagemang i olika initiativ och aktiviteter i föreningslivet samt verksamheter med välgörande syfte är konkreta exempel på hållbarhetsarbete.
Plantering av träd

Lokala välgörenhetsprojekt

Handelsbanken Finlands åtta kontor stöttade Team Rynkeby 2022

Handelsbankens kontor sponsrade välgörenhetscykellaget Team Rynkeby, som cyklade till Paris den 8-16 juli 2022.

2 200 cyklister hoppade på sadeln och trampade till Paris för att samla in pengar till svårt sjuka barn.

De insamlade medlen går till de finländska barncancerfonderna Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö och Sylva rf, som gör ett viktigt arbete för att främja barncancerforskning och stödja cancersjuka barn och unga och deras familjer. Barncancerforskningen behöver synlighet och direkt stöd för att livsviktig forskning ska kunna fortsätta. En stor del av de insamlade medlen kommer i form av donationer från företag som följer med som sponsorer till projektet. Handelsbanken Finlands åtta kontor tecknade ett guldsponsorskap med Team Rynkeby. Kontoren som gick med var Alexen, Böle, Gräsviken, Kampen, Mattby, Mellannyland, Munknäs och Åbo.

2 200 cyklister och 500 underhållslagsmedlemmar deltog i Team Rynkeby, fördelade på 65 lokala lag i nio olika länder. Team Rynkeby har under sina 20 verksamhetsår samlat in totalt 75 miljoner euro till svårt sjuka barn.

Medarbetare i Lahtis kontor

Kontor utmanar varandra 

Handelsbankens kontor i Hyvinge utmanades av ett företag på orten att delta i ett projekt för att hjälpa familjer och företag som drabbats ekonomiskt under pandemin. Banken skänkte pengar till en lokal restaurang som lagade mat som sedan delades ut av en välgörenhetsorganisation. 

– Med små medel kunde vi hjälpa flera familjer och ta ett socialt ansvar på orten, säger kontorschef Henri Uronen, som i sin tur utmanade kontoret i Lahti. 

Lahti antog utmaningen och via den icke-vinstdrivande barnrättsorganisationen Lahden Ensi- ja Turvakoti donerade kontoret ett antal presentkort till behövande familjer. 

– Flera av dem hade blivit arbetslösa eller sagts upp och fått ekonomiska problem när de förlorat sin inkomst, säger kontorschef Jaana Repo-Kemppinen.

Husrum till de hemlösa

Coronakrisen slår hårt mot hemlösa och andra utsatta. Därför bestämde sig en hotellägare i Shrewsbury för att ta emot ett 30-tal hemlösa på sitt tomma hotell. De lokala myndigheterna hjälpte till att betala de fasta kostnaderna. 

Tack vare donationer från Handelsbankens kontor i Shrewsbury fick de hemlösa mat och husrum utan att hotellägaren själv behövde belåna verksamheten.

Skänker cyklar till skolflickor

För varje cykel som Handelsbankens cykelpool leasar från Vélosophy skänker det svenska företaget en cykel till skolflickor i utvecklingsländer – hittills över hundra. 

Vélosophys cyklar tillverkas i första hand av återvunnen aluminium för att verka för en mer cirkulär ekonomi. Ambitionen är att förena en användbar produkt med socialt ansvarstagande – en produkt som gör skillnad och är mer än ”bara” en cykel. Målet är att montera cyklarna på plats. Där det är möjligt tillverkas ramarna i lokalt odlad bambu för att skapa arbetstillfällen lokalt.