Bankens roll i samhället

En ansvarsfull bank stöder samhällsutvecklingen på ett hållbart sätt.
Unga människor sitter i en rad.

Personlig bankbetjäning

I Handelsbanken är kunden alltid kund i ett kontor. Varje kund har en egen personlig kontaktperson i sitt eget bankkontor.

I våra kontor fattas dagligen otaliga beslut som kräver ansvarstagande och som berör våra kunder och deras närmaste krets – och som skapar återverkningar på det kringliggande samhället. Ansvarstagande är en central förutsättning för en framgångsrik och hållbar bankverksamhet.

I vår decentraliserade organisation har kontoret makten och ansvaret för affärsverksamheten i sin region. Detta knyter banken starkt till det lokala samhället.

Hos oss talar du alltid direkt med beslutsfattaren, din personliga rådgivare.

Ansvarsfull finansiering
Ansvarsfulla investeringar

De mänskliga rättigheterna

De mänskliga rättigheterna är en av kärnvärderingarna i Handelsbankens hållbara verksamhet.

Vi följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi har också inkluderat en del av FN:s mål för hållbar utveckling i vår bankverksamhet.

Målen för hållbar utveckling i Handelsbanken

Skatter

Handelsbanken betalar skatt i Finland för affärsverksamheten i Finland. I egenskap av skattebetalare vill vi verka ansvarsfullt, transparent och följa lagen. Också i detta styrs vår verksamhet av etiska principer.

Gällande skatter följer hela Handelsbankenkoncernen en enhetlig linje.

Finansbranschen lämnar ett skatteavtryck på 3,2 miljarder (på finska)Öppnas i nytt fönster

Motverka penningtvätt och ekonomisk brottslighet

Alla medarbetare i Handelsbanken är skyldiga att följa anvisningarna för att bekämpa ekonomisk brottslighet och korruption.

Handelsbanken har också en koncernövergripande enhet vars uppgift är att förhindra ekonomisk brottslighet. 

Handelsbanken ingår inte affärsförbindelser med någon aktör om det finns en risk att banken utnyttjas för kriminella ändamål. Vi har också anvisningar för sådana situationer om vi misstänker en intressekonflikt eller korruption.

Handelsbankens policydokument och riktlinjerÖppnas i nytt fönster

Samarbetsprojekt

Banken stöder flera samarbetsprojekt som har positiv inverkan på samhället.

Via våra projekt kan vi stöda barnens rättigheter, bekämpa klimatförändringen, motverka korruption och dela med oss av vår kunskap om ekonomi.

Handelsbankens samarbetsprojekt
Koncernens initiativ och samarbetenÖppnas i nytt fönster