Handelsbankens samarbetsprojekt

Handelsbanken är en ansvarsfull bank som har förbundit sig att genom olika projekt stöda hållbar utveckling i samhället.
Föreningsmöte med flera deltagare.

Samarbetsprojekten i Finland

Green Building Council Finland

GBC Finland vill föra fram aspekten med hållbar utveckling också inom branschen för fastighetsskötsel och byggnation. Organisationen strävar efter en hållbart byggd miljö, som är kolneutral, som har inkluderat återvinning och erbjuder människorna ett hållbart och gott liv.

Handelsbanken har varit organisationens medlem sedan 2019.

GBC FinlandÖppnas i nytt fönster (på finska)

Finsif

Finsif (Finland's Sustainable Investment Forum) är en organisation för ansvarsfull investering, där Handelsbanken har varit med i flera år. Föreningen arbetar för att lyfta fram miljö, samhälle och god bolagsstyrning som viktiga faktorer vid investeringsbeslut och inom kapitalförvaltningen.

FinsifÖppnas i nytt fönster

FIBS

FIBS (Finnish Business & Society ry) vill främja ansvarsfull företagsamhet. Föreningen ordnar utbildning och ger ut publikationer, som stöder ansvarsfullhet inom företagsvärlden och i samhällslivet. Föreningen informerar om möjligheterna inom ansvarsfull företagsverksamhet och om olika sätt att främja hållbar utveckling.

Handelsbanken har varit FIBS medlem sedan år 2017.

FIBSÖppnas i nytt fönster

Ekonomi och ungdom TAT

Ekonomi och ungdom TATs mål är att hjälpa unga att utveckla färdigheter i ekonomi och arbetsliv samt att börja intressera sig för en karriär som företagare. TAT arbetar för de här färdigheterna tillsammans med skolor, universitet, företag, kommuner och stiftelser.

Handelsbanken samproducerar med TAT digitalt läromaterial för gymnasieelever om att spara och investera. Materialet, som är kostnadsfritt för studenter, kommer att testas i yrkesskolor och gymnasier under våren 2021.

TATÖppnas i nytt fönster

Didrichsens konstmuseum

Handelsbanken är under år 2023 en av konstmuseet Didrichsens sponsorer. Didrichsens konstmuseum ordnar varje år intressanta utställningar – år 2023 visas bl.a. en serie fotografier som Elina Brotherus har tagit i Didrichsens konstmuseums lokaler, utställningen som firar Didrichsens konstmuseums stiftelses 60 år, samt Rafael Wardis utställning. I museets egna samlingar finns det både inhemsk och utländsk konst från 1900-talet. Museet har också en samling med föremål från forntida kulturer. 

DidrichsenÖppnas i nytt fönster

Hållbar energi - Svanenmärkt fond

Vår fond Hållbar Energi har beviljats Svanenmärket. Svanen berättar, att fonden inte investerar i fossila bränslen eller i kärnkraft - inte ens indirekt. Fondens investeringsobjekt ska ha en hög hållbarhetsprofil. 

Enligt kriterierna för Svanen så  måste fonden årligen presentera en hållbarhetsrapport där det framgår vad fonden har gjort för hållbarheten. På fondens egen webbsida kan du också se fondens innehav just nu.

Hållbar Energi

Kriterierna för SvanenmärketÖppnas i nytt fönster (på finska)

Lokala samarbetsprojekt

Våra kontor känner sina områden bäst och de väljer själva något projekt som stöder det lokala samhället och områdets invånare.


Ett kurvdiagram som slutar i två spirande blad.

Koncernens samarbetsprojekt och medlemskap