Våra tjänster för värdepappersförmedling och -förvar upphör

Välj en ny tjänsteleverantör för handeln med värdepapper och förvaret av dem. Du kan också sälja dina innehav och avsluta ditt förvar.
En kvinna och en man tittar på en läsplatta.

I fortsättningen erbjuder vi inte längre tjänster för handel och förmedling av värdepapper eller värdeandelskonton för värdepappersförvar. Vi erbjuder inte heller andra förvarstjänster. 

Därför måste du välja en annan tjänsteleverantör för handeln med värdepapper och förvaret av dem. Du kan också sälja dina innehav och avsluta ditt förvar.

Vi strävar efter att göra övergången möjligast enkel för dig.

Flyttning av tjänsterna till Nordnet

Värdepappersförvaringarna för kunder, som har öppnat en kundrelation och lämnat fullmakt till Nordnet inom angiven tidsfrist, har överförts till Nordnet 4.–5.5.2024.

Du kan fortfarande flytta ditt förvar från Handelsbanken till Nordnet. Du är dock inte med i den gemensamma massöverföringen och därför kommer din anskaffningsinformation inte att överföras automatiskt och kostnadsfritt.

Uppsägning av avtal om placeringstjänster och förvar

Vi har sagt upp dina avtal om placeringstjänster och förvar

I vårt brev daterat den 19.1.2024 har vi sagt upp dina avtal om placeringstjänster och förvar av värdepapper som nämns i brevet till att upphöra senast den 31.5.2024. Notera att uppsägningen gäller endast dessa värdepappersförvar och värdeandelskonton.

Uppsägningen gäller bara direkta värdepappersinnehav. Dina fondinnehav eller din fondhandel berörs inte av att våra placeringstjänster upphör. Fondinnehaven och värdepapperstjänster som ingår i kapitalförvaltningsavtal blir tillsvidare kvar i Handelsbanken. De förs över till S-Banken i skiftet av november-december 2024, då affären som annonserades i maj 2023 har slutförts.

Gör så här

Två kollegor tittar på en dator

Du kan välja mellan två alternativ: 

 1. Flytta ditt förvar till en annan tjänsteleverantör eller
 2. Sälj dina värdepapper och avsluta ditt förvar

Om du inte flyttar över ditt värdepappersförvar eller säljer dina värdepapper senast 31.5.2024, säljer vi dem och avslutar förvaret och de övriga förmedlingstjänsterna. 

Som ägare till värdepappren bär du själv risken för värdeminskning och du ansvarar också själv för alla kostnader som försäljning eller inlösen medför inklusive alla skattepåföljder. De pengar som blir över betalar vi in på ditt skötselkonto för värdepapperförvar. 

siffran 1 ikon_130_1_.png

Flytta ditt förvar till en annan tjänsteleverantör

Tjänsteleverantören du valt sköter om överföringen

Kontakta den tjänsteleverantör du valt och be den sköta om överföringen av ditt värdepappersförvar.

För överföringen behöver du numret på ditt värdepappersförvar och ditt värdeandelskonto. De finns på första sidan i brevet du fått. Om det finns utländska värdepapper i ditt innehav, behövs bland annat också deras ISIN-kod.

Handelsbanken debiterar ingenting för att flytta över ett inhemskt värdeandelskonto men för överföringen av utländska värdepapper debiterar vi enligt vår prislista. Kontrollera också överföringskostnaderna hos den tjänsteleverantör du valt.

Anskaffningsinformation eller portföljrapporter överförs inte.

Notera att i detta alternativ ingår inte överföringen av anskaffningsinformation eller portföljrapporter. 

Efter att förvaret har upphört i Handelsbanken finns inte längre anskaffningsinformationen eller rapporterna i Handelsbankens nätbank, så kom ihåg att ta dem till vara före överföringen till den nya tjänsteleverantören.

siffran 2

Sälj dina värdepapper och avsluta ditt förvar

Du kan också sälja värdepappren i ditt förvar. Gör en säljorder i nätbanken.

Om du inte kan handla med dina värdepapper i nätbanken, ber vi dig kontakta ditt bankkontor. När du har sålt ditt innehav, ska du ge ditt bankkontor i uppdrag att avsluta ditt värdepappersförvar. 

Försäljningen ger endera en försäljningsvinst eller -förlust som beaktas i din beskattning.

Efter att förvaret avslutats kan du inte längre hämta anskaffningsinformationen eller rapporterna i Handelsbankens nätbank, så kom ihåg att spara eller skriva ut dem före det. 

Var hittar du ytterligare information?

En kvinna med en jeansskjorta på sig

Vi hjälper dig gärna

Om du inte hittar svar på dina frågor i broschyren eller på webbsidorna, vänligen kontakta din kontaktperson på kontoret eller vår kundtjänst, tfn 010 444 2442 (lna/msa, öppen må–fr kl. 8–17).

Frågor och svar

 • Gör så här
   
  - flytta ditt förvar till en annan tjänsteleverantör eller
  - sälj dina värdepapper och avsluta ditt förvar.
 • Du kan kontrollera ditt förvarsnummer i nätbanken. Gå till nätbankens placeringsflik och klicka på Värdepapper (Förvar). Du hittar också ditt förvarsnummer i vårt brev daterad 7.3.2024 ("Välj din nya tjänsteleverantör för förmedlings- och förvarstjänsterna – våra värdepapperstjänster upphör").
 • Uppsägningen gäller bara direkta värdepappersinnehav.
   
  Dina fondinnehav eller din fondhandel berörs inte av att våra placeringstjänster upphör. Fondinnehaven och värdepapperstjänster som ingår i kapitalförvaltningsavtal blir tillsvidare kvar i Handelsbanken och förs över till S-Banken när affären som offentliggjordes i maj 2023 har slutförts.
 • Om du inte flyttar över ditt värdepappersförvar eller säljer dina värdepapper före 31.5.2024, säljer vi dem och avslutar förvaret och de övriga förmedlingstjänsterna. 
   
  Som ägare till värdepappren bär du själv risken för värdeminskning och du ansvarar också själv för alla kostnader som försäljning eller inlösen medför inklusive alla skattepåföljder. De pengar som blir över betalar vi in på ditt skötselkonto för värdepapperförvar. 

Bakgrund

Handelsbanken drar sig ur Finland

Tjänsterna för värdepappersförmedling och -förvar upphör eftersom Handelsbanken drar sig ur Finlands marknad. 

Vi meddelade i maj 2023 att tjänsterna för privatkunder och våra kapitalförvaltnings- och investeringstjänster i Finland säljs till S-Banken, tjänsterna för små och medelstora företag säljs till Oma Sparbank och livförsäkringstjänsterna till Fennia Liv. Tjänsterna för värdepappersförmedling och -förvar överförs varken till S-Banken eller Oma Sparbank.

Läs mera: