Kontorens interiörer

På bankkontoret betjänas kunden i mötesrum, så banksekretessen inte riskeras.