Spara till barn

Om du börjar spara till ditt barn eller barnbarn i god tid blir även små belopp med åren till en ansenlig summa.
En ung familj vid matbordet med en liten i barnstol.

Så här sparar du till ett barn

Intressebevakarna, vanligen föräldrarna, sköter tillsammans barnets penningärenden. Föräldrarna kan komma överens med banken om att öppna ett konto åt barnet och på kontot kan till exempel pengar som barnet får som gåva sättas in. Kontoret berättar gärna om olika sätt att spara. När den unga fyller 18 år får hen tillgång till besparingarna och förälderns dispositionsrätt till kontot upphör.

Att spara själv

Vägen från barn till vuxen är lång och varje år är viktigt med tanke på tillväxten och utvecklingen. Det är också viktigt att lära sig pengarnas värde och förstå hur man umgås med pengar på ett förnuftigt sätt. En 15-åring kan tillsammans med föräldrarna öppna ett eget konto och börja bostadsspara.

Att börja fondspara åt barn

Fonderna är ett enkelt och flexibelt alternativ för regelbundet sparande. En liten månatlig summa blir under åren ett beaktansvärt belopp. Risknivån och hur du sparar i fonder  - det bestämmer du själv. Handelsbanken har många olika fonder, du kan välja mellan flera risknivåer och kategorier.

Intressebevakarna beslutar om fondportföljen

En gåvogivare kan öppna en fondportfölj i barnets namn. Gåvogivaren får inte dispositionsrätt till fondportföljen, utan det är båda föräldrarna tillsammans som beslutar om den. Föräldrarna ska vara med och underteckna fondsparavtalet.

Gåvogivaren behåller dispositionsrätten till fondportföljen

Om gåvogivaren skriver in ett villkor, att barnet får t.ex. sälja fondandelarna när hen fyller 18 år, får inte ens föräldrarna sälja av fondinnehavet.

Barn sitter på pappas axlar

Mål – långsiktigt sparande med skattefördelar

Spara åt ett barn i ett sparavtal och dra nytta av skattefördelarna. Välj när Mål ska utbetalas, t.ex. när barnet fyller 18 år. Då utbetalas det totala sparbeloppet till dig. Din portföljförvaltare sköter om dina placeringar åt dig.