En plastflaska blir betalkort

I fortsättningen görs alla Handelsbankens bank- och kreditkort av återvunnen plast som samlats in på stränderna i utvecklingsländerna.
Kvinna samlar in plastskräp på stranden

Årligen hamnar över åtta miljoner ton plastavfall i havet. Värst är det i de utvecklingsländer, där det inte finns någon infrastruktur för återvinning.

Plasten i Handelsbankens nya kort har samlats in på stränderna i sådana länder, där man inte återvinner plast och där den troligen skulle hamna i havet.

Vi övergår till återvunnen plast i september 2022.


Plastens väg från stranden till Handelsbankens betalkort

Insamlad plast hamnar inte i havet

I vattnet förmultnar inte plasten, utan upplöses i små plastsmulor. De upptas i havens näringskedjor och hotar havens organismer och till slut människans hälsa. Det globala miljöproblemet kan vi motverka när vi samlar ihop plastavfall i haven och använder det på nytt.

Återvinningsinitiativet Parley organiserar plastinsamlingen. Företagets mål är att på olika sätt förhindra att plasten hamnar i havet. Ett sätt är att få de lokala samfunden att delta i plastinsamlingen.

Den insamlade plasten packas och transporteras till kortfabriken.

Hållbart för naturen, hållbart för konsumenten

  • 70 % av kortplasten är PET-plast och insamlad på stränderna och i vattnet. PET-plasten är vanlig i bl.a. läskedrycksflaskor.
  • Ett miljövänligare material som också är hållbart i användning.
  • Till ett kort används återvunnen plast motsvarande en halvliters plastflaska.
  • Ny plast behövs för kortets plastyta.
  • De totala utsläppen är mindre än vid traditionell korttillverkning.

Giltighetstiden för kort förlängs till fyra år

Sköldpadda simmar i havet

Korten förnyas i fortsättningen bara vart fjärde år

Kortens giltighetstid förlängs från nuvarande tre till fyra år. Nätbetalningarna och de kontaktlösa betalningarna har blivit allt vanligare, så korten slits inte fysiskt som förut och håller därför en längre tid.

De utsläpp som uppstår vid kortproduktionen och postningen minskar också, när giltighetstiden förlängs.

Hållbarhet utgör grunden för vår verksamhet

Handelsbanken deltar aktivt i byggandet av en framtid som grundar sig på hållbar utveckling.
Hållbarhet i Handelsbanken