En plastflaska blir betalkort

Alla Handelsbankens bank- och kreditkort görs av återvunnen plast som samlats in på stränderna i utvecklingsländerna.
Kvinna samlar in plastskräp på stranden

Årligen hamnar över åtta miljoner ton plastavfall i havet. Värst är det i de utvecklingsländer, där det inte finns någon infrastruktur för återvinning.

Plasten i Handelsbankens nya kort har samlats in på stränderna i sådana länder, där man inte återvinner plast och där den troligen skulle hamna i havet.


-

Plastens väg från stranden till Handelsbankens betalkort

Insamlad plast hamnar inte i havet

I vattnet förmultnar inte plasten, utan upplöses i små plastsmulor. De upptas i havens näringskedjor och hotar havens organismer och till slut människans hälsa. Det globala miljöproblemet kan vi motverka när vi samlar ihop plastavfall i haven och använder det på nytt.

Återvinningsinitiativet Parley organiserar plastinsamlingen. Företagets mål är att på olika sätt förhindra att plasten hamnar i havet. Ett sätt är att få de lokala samfunden att delta i plastinsamlingen.

Den insamlade plasten packas och transporteras till kortfabriken.

Hållbart för naturen, hållbart för konsumenten

  • 70 % av kortplasten är PET-plast och insamlad på stränderna och i vattnet. PET-plasten är vanlig i bl.a. läskedrycksflaskor.
  • Ett miljövänligare material som också är hållbart i användning.
  • Till ett kort används återvunnen plast motsvarande en halvliters plastflaska.
  • Ny plast behövs för kortets plastyta.
  • De totala utsläppen är mindre än vid traditionell korttillverkning.

Läs mer

Mor och dotter på sommaräng

Hållbarhet utgör grunden för vår verksamhet

Handelsbanken deltar aktivt i byggandet av en framtid som grundar sig på hållbar utveckling.
Hållbarhet i Handelsbanken