Kreditkortens försäkringar

Försäkringen ersätter bl.a. annullerad resa eller ersätter inköp i 6 månader om de stjäls eller skadas.
Kvinnan sitter vid fjorden

Försäkringen ingår i alla kreditkort

Har du Credit/Debit-kort? Försäkringsskyddet gäller då du betalar med Credit-sidan.

Reseskydd för dig och din familj

Försäkringen ger trygghet i händelse av olycksfall eller sjukdom på resan. Försäkringen täcker även resa som annulleras eller avbryts på grund av sjukdom.

Försäkringen gäller utlandsresor som börjar från Finland och den träder i kraft då du betalat minst 50 procent av de totala direkta resekostnaderna före resan med ditt kort. Försäkringen omfattar resenär- och resgodsförsäkring, ansvars- och rättsskyddsförsäkring för resenären samt reskassaskydd för kontanter som tagits ut med kortet. 

Köpskydd för inköp som betalats med kort

Köpskyddet ersätter stöld av eller skada på ett föremål värt över 50 euro som köpts med kort. Försäkringen är i kraft 180 dygn från inköps- eller leveransdagen, den aktuella dagen medräknad. Föremålet ska ha köpts som nytt och säljaren ska vara ett företag.

Hole in one-försäkring

Försäkringen ersätter kostnader ända upp till 250 euro för champagneserveringen i klubbrestaurangen om du slagit hole in one. Champagnen måste betalas med kortet i klubbrestaurangen genast efter att du slagit hole in one. Försäkringen gäller i hela världen.

Gör skadeanmälan eller ställ frågor 

Zurich kundtjänst
+358 9 4241 4632
vardagar kl. 9:15-19:00
kortforsakring@zurich.com

Akut hjälp under resan
Zurich Assistance 24 h
+358 942 414 633

På försäkringsbolaget Zurichs webbsidor finns tilläggsinformation om försäkringarna och om hur du gör skadeanmälan.