Identifiera dig i olika tjänster

Med nätbankskoderna identifierar du dig i olika tjänster som företagen och myndigheterna erbjuder.

Förutsättningarna för identifieringstjänsten

Flicka sitter framför en bärbar dator.
 • Identifieringstjänsten är avsedd för de privatkunder som har en officiell finländsk personbeteckning och ett nätbanksavtal.
 • Du får nätbankskoderna på ditt kontor. Ta med dig pass eller identitetskort. Du kan inte legitimera dig med körkort på kontoret.

Så här använder du identifieringstjänsten

 1. Välj Handelsbankens länk på tjänsteleverantörens sida. Sidan styrs till Handelsbankens identifieringstjänst.
 2. Identifiera dig med dina nätbankskoder på samma sätt som när du loggar in i nätbanken.
 3. Efter inloggningen ser du dina uppgifter och namnet på den identifieringsförmedlare som förmedlar dina uppgifter till tjänsteleverantören. Sådana förmedlare är:

  Danske Bank A/s, filialverksamheten i Finland
  Elisa Oyj
  Nets Branch Norway
  Nordea Bank Abp
  OP-Palvelut Oy (OP)
  Signicat AS
  Telia Finland Abp

  Kolla att uppgifterna är rätt. Om uppgifterna är fel avbryt identifieringen med knappen Avbryt. Om uppgifterna är rätt fortsätt genom att trycka Godkänn.

 4. Om en stund styrs du tillbaka till tjänsteleverantörens sida. Tjänsteleverantören har nu identifierat dig och du kan sköta dina ärenden i tjänsten.

Har du frågor om identifieringen eller nätbankskoderna?

Vår kundtjänst svarar gärna på frågor på numret 010 444 2442 (lna/msa).

Identifieringstjänsten fungerar inte med äldre webbläsare

Du kan inte identifiera dig i webbläsaren Safari, version 9.0 eller äldre, i Internet Explorer, version 7.0 eller äldre eller i Internet Explorer i Windows XP.


Problem med identifieringen

Avbryt identifieringen

Avbryt alltid identifieringen om de identifieringsuppgifter eller tjänsteleverantörens uppgifter som visas efter inloggningen inte är korrekta.

Efter att du avbrutit identifieringen går den inte vidare. Om du vill fortsätta identifieringen måste du i så fall gå tillbaka till tjänsteleverantörens sida och börja identifieringen om från början.

Min användarkod låste sig, vad göra?

Vid upprepade försök att logga in med användarkoden och ett felaktigt eller bristfälligt lösenord låses användarkoden.

En låst användarkod kan öppnas på kontoret. Ta med dig pass eller identitetskort till kontoret (körkort godkänns inte).


Förvara nätbankskoderna omsorgsfullt

Ikon: lysande glödlampa.

Ha koll på var du har nätbankskoderna  

Nätbankskoderna är personliga och du identifierar dig med dem bland annat i myndigheternas tjänster. Det är viktigt att du förvarar nätbankskoderna omsorgsfullt och inte ger dem till någon annan.

Om du tappar nätbankskoderna eller misstänker att de råkat i fel händer, spärra dem så snart som möjligt genom att ringa 020 333 (24 h).

Ta också del av våra säkerhetsanvisningar.

Läs mer

En kvinna tittar leende på den bärbara datorns bildskärm

Det digitala mötet när du inte har tid

Under det digitala mötet kan du prata med din kontaktperson om alla frågor kring sparande och placering oavsett om du är hemma, på jobbet eller på resa.

Digitalt möte

Stark autentisering

Handelsbanken är införd i Kommunikationsverket Traficoms register över leverantörer av stark autentisering.

Handelsbankens identifieringstjänst bygger på Finans Finlands Tupas-standard fram till slutet av september 2019. Från 1.3.2019 ersätts Tupas-standarden av Open ID Connect-protokollet. Oy Samlink Ab tillhandahåller identifieringstjänsten för Handelsbanken.