1. Privat
  2. /
  3. Mobil- och nätbanken
  4. /
  5. Prislistan för nättjänster

Prislistan för nättjänster

Detta är en prislista för de vanligaste nättjänsterna. En fullständig prislista finns i våra kontor.
Vår prissättning baserar sig på kundspecifika priser. Prislistan är i kraft tillsvidare.

Serviceavgifter i nätbanken

Månadsavgift
(inkl. mobilbank, e-betalning och identifieringstjänst samt identifiering i bankens telefontjänst)

3,00 euro

- under 27-åriga kunder 0,00 euro

Förnyelse av koderna till nätbanken på kundens begäran

10,00 euro

Inrikesbetalning och SEPA-girering

0,00 euro

-separat kvitto/st. 3,00 euro

Meddelande om avsaknad av täckning i nätbanken

0,00 euro

Utrikesbetalning
- betalningsorder

13,50 euro

-ilgiro 35,00 euro
Betalning av inköp med e-betalning 0,00 euro
Hämtning av gamla nätkontoutdrag/kalenderår 3,00 euro/gång

Korten i nätbanken

Leverans av PIN-kod per post 10,00 euro
Leverans av PIN-kod per post för Debit-kort som beviljats före 25.1. Priset gäller t.o.m. 1.4.2021. 5,00 euro
Val av PIN-kod i nätbanken 0,00 euro
Kontrollering av PIN-kod i nätbanken 0,00 euro

E-faktura

Ankommande e-faktura

0,00 euro

SMS-avisering av ankommande e-faktura

0,30 euro

Bekräftelse av e-faktura med SMS (inkl. avisering, bekräftelse och kvittering)

0,70 euro

Långtidsarkivering av e-faktura

Tjänsten tas i bruk senare

Nätlön

Nätlön

0,00 euro

Placeringstjänster

Fondernas och försäkringarnas portföljrapporter

0,00 euro

Handel med fonder

0,00 euro

Fondbyte inom försäkring

0,00 euro

Inhemska värdepapperstjänster
-portföljtjänsten (inkl. moms 24 %)

4,00 euro/mån.
-handelsprovision 0,20 %/affär
minst 8,00 euro

Mobilbanken

Mobilbanken

0,00 euro