1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. Aktier och andra värdepapper

Aktier och andra värdepapper

Du kan handla med värdepapper i nätbanken eller på kontoret.
Kvinna med dator framför sig på bordet tittar skrattande åt sidan.

De placeringsansvariga på kontoren står till din tjänst

Talesättet ”lägg inte alla ägg i samma korg” gäller också i placering. Boka möte med en placeringsansvarig som kan hjälpa dig med att bygga upp en väldiversifierad portfölj.

Hitta bankkontor

Aktier är kärnan i placeringsportföljen

Aktieplacering kan ske aktivt eller passivt. Du kan antingen följa upp aktiekurserna dagligen och göra flera ändringar i portföljen, eller så kan du behålla aktierna en längre tid.

Masslån

En väldiversifierad placeringsportfölj innehåller också räntepapper. När du placerar i ett masslån lånar du ut pengar och får ränteavkastning på placeringen.


Börsnoterade certifikat 

Börsnoterade certifikat passar placerare, som har en fast tro på en viss marknadsutveckling. Börsnoterade certifikat är bl.a. våra Bull & Bear-certifikat som är kopplade till värdeutvecklingen på en viss underliggande tillgång.

Certifikat

Certifikaten ger placeraren möjlighet att utnyttja sin syn på det ekonomiska läget.


Ikon: värdepapper liggande ovanpå varandra.

Aktuellt just nu

Certifikat – pågående teckningstid

Om du har lång erfarenhet av placering och vill komplettera din placeringsportfölj med större möjlighet till avkastning – och samtidigt ta större risk – kan certifikat vara ett bra alternativ. Ta kontakt med någon av Handelsbankens placeringsansvariga.

Certifikat
Andrahandsmarknad för certifikatÖppnas i nytt fönster

Diagram sett genom förstoringsglas

Placerarens marknadsöversikter och -kommentarer

Läsning till placerarna

Allmän information om de ekonomiska utsikterna och om marknaden ur placerarens synvinkel och många konkreta tips: allt detta finns i våra mångsidiga publikationer.

När du placerar i nätbanken kan du där ta del av våra analytikers inhemska aktierekommendationer.

Välj bland våra publikationer – eller läs dem alla

Kvinna sitter i mörkret och sköter sina bankärenden i nätbanken.

Placera i nätbanken

I nätbanken kan du placera i inhemska aktier, företagscertifikat, warranter och börshandlade fonder (ETF).

Placeringar i nätbanken