Aktier och andra värdepapper

Du kan handla med värdepapper i nätbanken eller på kontoret.
Kvinna med dator framför sig på bordet tittar skrattande åt sidan.

De placeringsansvariga på kontoren står till din tjänst

Talesättet ”lägg inte alla ägg i samma korg” gäller också i placering. Boka möte med en placeringsansvarig som kan hjälpa dig med att bygga upp en väldiversifierad portfölj.


Ikon: Portfölj med procenttecken på sidan.

Aktier är kärnan i placeringsportföljen

Aktieplacering kan ske aktivt eller passivt. Du kan antingen följa upp aktiekurserna dagligen och göra flera ändringar i portföljen, eller så kan du behålla aktierna en längre tid.


Ikon: Diagram sett genom förstoringsglas.

Placerarens marknadsöversikter och -kommentarer

Läsning till placerarna

Allmän information om de ekonomiska utsikterna och om marknaden ur placerarens synvinkel och många konkreta tips: allt detta finns i våra mångsidiga publikationer.

När du placerar i nätbanken kan du där ta del av våra analytikers inhemska aktierekommendationer.

Välj bland våra publikationer – eller läs dem alla


varningstriangel

Risker kopplade till kryptovalutor

Risker kopplade till handel med kryptovaluta och andra virtuella tillgångar som du som kund bör känna till.

Läs mer

Kvinna sitter i mörkret och sköter sina bankärenden i nätbanken.

Placera i nätbanken

I nätbanken kan du placera i inhemska aktier, företagscertifikat, warranter och börshandlade fonder (ETF).

Placeringar i nätbanken