Börja spara i dag

När du sparar regelbundet blir även små belopp så småningom till en vacker summa. Det viktigaste är att fatta beslutet att börja spara.
Tre ungdomar står tillsammans och studerar något i mobilen.

Tre goda skäl att börja spara

Ikon: pengakista full med pengar.

Lägg undan för framtiden

Det är bra att lägga undan pengar för oförutsedda utgifter. Bufferten kan du ha på ett konto eller i fondandelar som vid behov lätt kan säljas. Det viktigaste är att åtminstone spara ett belopp som motsvarar några månadslöner.

Ikon: leksaksnalle.

Spara till barn

Samla startkapital åt barnet för bostad, bil eller studier. Även ett litet belopp som läggs undan regelbundet växer till en vacker summa. Kontakta ditt kontor och fråga hur du bäst kommer i gång.

ikon: Träd med en liten gren.

Spara för pensionstiden

Även om pensionsskyddet försämras kan du njuta av livet och olika aktiviteter även som pensionär om du har sparat på eget initiativ. När du börjar i tid kan du få en bättre avkastning med litet större risk.


Kom ihåg att spara medan du amorterar

Ikon: hus med dollartecken

Låneräntorna har länge varit rekordlåga. Förr eller senare börjar de stiga, men när? När du månatligen lägger undan skillnaden mellan den nuvarande räntan och en eventuell räntehöjning behöver du inte vakta på ränteprognoserna med hjärtat i halsgropen.

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.