Ekonomisk forskning i Handelsbanken

Genom att läsa våra ekonomers analyser håller du dig enkelt uppdaterad om vad som händer i ekonomin, både i Finland och globalt.
Kaffekopp står på papper med diagram

Finlands ekonomiska tillväxt är numera mer beroende än tidigare av den internationella ekonomiska utvecklingen än någonsin tidigare. Därför följer Handelsbankens ekonomer med och analyserar förutom de ekonomiska utsikterna i Finland även viktiga teman i den internationella ekonomin. 

I Handelsbanken i Finland är chefsekonom Timo Hirvonen och ekonom Janne Ronkanen ansvariga för analysarbetet. De följer i omfattande grad finländsk och nationell finansiell statistik, nyckeltal och ekonomipolitiska förändringar – i samarbete med de övriga nordiska ländernas ekonomer i vår bank. Utifrån uppgifterna bildar de sig en helhetsuppfattning om ekonomin till nytta för kunderna. Deras kompetens används även i många av våra publikationer.


FocusEconomics Forecast Award 2020

Finlands bästa BNP-prognos

FocusEconomics är ett internationellt företag som producerar ekonomiska analyser och prognoser. FocusEconomics beviljar varje år de ekonomer, som lyckats bäst i sina prognoser, en utmärkelse.

I år fick Handelsbanken Finlands ekonomer utmärkelsen för den bästa BNP-prognosen i Finland. 

FocusEconomics utmärkelsetecken.

Handelsbankens ekonomer

Timo Hirvonen

Ekonomernas publikationer

Aktuella kommentarer om viktig ekonomisk statistik

Då det gäller Finland kommenterar vi statistik om BNP, arbetslöshetsnivån, industriproduktionen och konsumenternas förtroende.

Marknadsanalys en gång i veckan

Vi behandlar aktuella teman som tangerar världsekonomin.

Konjunkturprognos

Konjunkturprognosen utkommer två gånger i året och behandlar bl.a. Finlands och de viktigaste ekonomiernas BNP-prognoser. Dessutom utkommer två uppdateringar av prognosen -dessa på engelska.

Bostadsmarknadsöversikten  

Bostaden är finländarens viktigaste kapital och placering. Läs vår översikt som vi ger ut två gånger per år. Den ger en djuplodande översikt över marknadens trender och siffror.

Livesändningar på konjunkturprognoser

Du hittar framtida livesändningar av Handelsbankens konjunkturprognoser, aktiemarknadsöversikt och andra webbinarier samt tidigare inspelningar från 2020 och framåt här.


Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.