Marknadsöversikter

Våra översikter ger en allmän bild av den ekonomiska utvecklingen och trenderna på marknaden samt konkreta spar- och placeringstips.
Telefon som hålls i handen ovanför en kaffekopp.

Läs våra publikationer

Aamupala

Aamupala är en kort, men mångsidig översikt av de viktigaste ekonomiska händelserna. Du får översikten avgiftsfritt till din e-post varje vardag.

Markkinakatsaus (Marknadsanalys)

Marknadsanalysen utkommer en gång per vecka på finska och den ger dig en allmän bild av den globala ekonomin. Den behandlar aktuella ekonomiska frågor och innehåller också en kalender med månadens händelser inom ekonomin.

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.