1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. Placeringarna i coronans klor

Placeringarna i coronans klor

Om du bekymrar dig för dina placeringar, är det bäst att kontakta ditt kontor, gå igenom läget och noga tänka efter.

Vattnet flyter förbi medan stenarna blir liggande - en bra princip för en placerare

Om du bekymrar dig för dina placeringar, så kontakta ditt bankkontor, gå i genom läget och ta dig en funderare: "Vad vore förnuftigast just nu?"

De senaste veckorna har strömningarna på placeringsmarknaden dragit många med sig. Fallet på aktiemarknaden har aldrig varit så här brant och också på ränte-, råvaru- och valutamarknaden har kurssvängningarna varit historiska. Placerarna och spararna ställer sig oroligt många frågor. ”Hur ska det gå med mina besparingar?” eller ”Borde jag kanske ändå sälja allt så länge jag får något för dem?” 

Oron för placeringarna är stor samtidigt som oron för allt annat också trycker på.

Att vara efterklok lönar sig inte

Så här med facit på hand, så är det lätt att säga hur man borde ha sålt aktierna när de låg på topp och nu köpa tillbaka när kurserna är på botten. Det är bara två små problem med denna strategi; för det första så borde man ha vetat när kurserna var på topp och för det andra när botten var nådd. 

Efteråt vet man när det var och varför. Faktum är i alla fall, att ingen av oss kan förutspå exakt hur viruset sprider sig och hur det påverkar marknaden. Visa ekonomer lägger upp olika scenarier, men inget av dem är det andra likt. En del talar om ett snabbt V och andra om ett L, där ekonomin för en längre tid ligger kvar på en lägre nivå. Varje dag kommer det ny information och prognoserna ändrar sig också dagligen. Det som vi faktiskt vet i dag är, att centralbankerna och ländernas ledningar gör allt för att begränsa skadorna. 

Vad ska jag göra med mina placeringar nu då?

Eftersom ingen vet, när botten är nådd (eller kanske den redan har nåtts?) är det klokast att stå fast vid sin sparplan, om inte den egna situationen på något sätt har förändrats. 

”Har min situation förändrats efter det att jag lade upp min sparplan?” är en bra fråga att ställa sig själv, när man dras med i orosfloden. Om en placerare i panik säljer ut sina långsiktiga placeringar, så är frågan, om hen vågar köpa dem tillbaka om kurserna någon dag ligger ännu lägre? Min tippning är att det gör hen inte. Då är läget i världen ännu oklarare än nu och informationsflödet likaså.  

Man ska inte förhasta sig, men att öka risken är inte otänkbart

Om du har placerat enligt din egen risknivå med en tidshorisont som passar dig, så är det bäst att inte göra någonting alls. Om den likvida ekonomin det tillåter, så kan de närmaste månaderna i stället öppna möjligheter för att öka risken i stället för att i panik sälja ut. Om man månadssparar, så är det troligen bra att höja sparbeloppet eller göra engångsköp spridda över tid i den mån den egna ekonomin det tillåter.

Placerarnas beteende och onödiga överilade affärer har många gånger varit orsaken till mindre avkastning än vad marknaden hade gett möjlighet till. De traditionella råden ”några månaders inkomster som kontantbuffert”, ”skaffa dig en enkel, men väl spridd placeringsportfölj”, ”håll dig till din sparplan” eller ”månadsspara långsiktigt” verkar ofta tråkiga, men vi inser hur rätt de har när vi råkar ut för något oväntat.

Att spara är inget sprinterlopp utan en maraton. Alltför snabba och förhastade beslut är definitivt inte alltid så bra. En sten som låg i strömmens virvlar ligger kvar även när översvämningen dragit förbi. Klokast är att stå fast vid sin sparplan.

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.