Prislista för sparprodukter och -tjänster

Ikon: Avrivet kvitto

Värdepappershandel

Handel med inhemska och utländska värdepapper

Värdepappersförvar

Inhemska och utländska värdepapper

Handelsbankens fonder

Fondernas prislista

Placeringsförsäkringar

Försäkringarnas prislista  Mål, ActiveLife och Selective Index

Att placera i nätbanken

Prislista för nättjänsterna

Kunden kan debiteras skatter och andra kostnader i anslutning till finansieringsinstrumenten, som inte erläggs via banken eller som banken inte fakturerar.

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.