1. Privat
  2. /
  3. Spara och placera
  4. /
  5. Private Banking

Handelsbanken Private Banking - personlig och pålitlig

När du värdesätter ekonomisk sinnesfrid och behöver experthjälp för att sköta din förmögenhet - men endast marknadens bästa duger.

Private Banking i Handelsbanken

När ditt kapital, som du vill investera, överskrider 300 000 får du full utdelning av våra Private Banking-tjänster. Vi erbjuder individuell kapitalförvaltning på det sått som våra kunder värdesätter utan att i något fall ge avkall på vår goda betjäning.

Vi gör tillsammans upp en investeringsplan som tar fasta på de mål du har i ditt liv. Vi förverkligar den med din fullmakt eller tillsammans med dig - valet är ditt.

Vår kapitalförvaltning inkluderar våra egna högklassiga och hållbara placeringar men också placeringsobjekt hos högt uppskattade internationella kapitalförvaltare. Vi är föregångare inom ansvarsfulla placeringar och vi kräver ansvarsfullhet också av våra samarbetspartners. Handelsbanken Private Banking passar dig, som vill påverka utvecklingen genom sina placeringar.

Förtroendefulla kundförhållanden är vår ledstjärna och både ansvarsfullhet och etik ingår i vår placeringsrådgivning. Vi styrs inte av varken budgetar eller bonusar. Vår rådgivning baseras alltid din situation och dina mål. Du får rapporter regelbundet och vi ger också förslag på hur du kunde sköta dina övriga bankärenden möjligast smidigt. Du är viktig.

Handelsbanken är en stabil och global bank, med verksamhet på de viktigaste marknaderna. Handelsbanken räknas faktiskt som en av världens stabilaste banker (Global Finance 2020Öppnas i nytt fönster) Som vår Private Banking-kund drar du nytta av vårt globala kunnande.

Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter, så ringer vi dig.

Kontaktblankett

Du kan också ringa våra Private Banking-rådgivare direkt.

Private Banking-kontaktpersonerna


Vi gör medvetna val

Ikon: Jordklot i handen
Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i Handelsbanken. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är grunden i vår affärskultur, och utgångspunkten för att en framgångsrik bankverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

En kvinnlig kund tittar på en manlig kund.

Din kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningen är ett av våra viktigaste affärsområden. Du kan stöda dig på en storbanks breda skuldror. Vi fokuserar på forskning och vi vill vara de första på rätt ställe vid rätt tidpunkt. 

Du ser vårt jobb som en bra och långsiktig tjänst, vars mål är att ge dig en bra avkastning.

En pålitlig partner för ditt kapital

Vad ska jag tänka på när jag väljer Private Banking-tjänst?

När du ska välja Private Banking-tjänst, hör dig för hos de nuvarande Private Banking-kunderna om deras erfarenheter. I Prosperas Private Banking-jämförelseÖppnas i nytt fönster lyfte kunderna upp kunnandet inom kapitalförvaltning: bra placeringslösningar, sakkunnig rådgivning och en insiktsfull helhetsuppfattning. Dessa våra styrkor gör att vi når de mål som vi tillsammans satt upp.

En annan viktig faktor är kapitalförvaltarens etiska standard. Den baserar sig på förtroende och att kunden känner, att kapitalförvaltaren arbetar till förmån för kunden. Det tredje viktigaste kriteriet var, enligt svaren i jämförelsen, en individuell betjäning och kapitalförvaltarens inställning.

Vi i Handelsbanken anser att kunden i fokus, individuell betjäning, ansvarsfullhet och tillgänglighet ger oss nöjda kunder och långvariga kundförhållanden. Vi ställer alltid kunden främst.

I Prosperas jämförelse uppskattade våra kunder verkligen vårt koncept, som gör det möjligt för oss att erbjuda även våra mest krävande kunder tjänster för alla behov i ett och samma kontor - med en personlig touch.

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.