1. Henkilöasiakkaat
 2. /
 3. Säästä ja sijoita
 4. /
 5. Rahastot
 6. /
 7. Rahastosäästämisen ABC
 8. /
 9. Aktiivisesti hallinnoidut rahastot

Aktiivisesti hallinnoidut rahastot

Aktiivisessa rahastossa salkunhoitajan tavoitteena on ylittää rahaston vertailuindeksin tuotto.
Ikon: människa i halvfigur

Meidän osaamisemme on sinun mahdollisuutesi

Aktiivisesti hallinnoidun rahaston tavoitteena on luoda sijoittajalle lisäarvoa valitsemalla sijoituskohteeksi yhtiöitä, joilla on mahdollisuus kehittyä indeksiä paremmin. Tavoitteessa onnistuminen edellyttää pitkäjänteistä sijoitusstrategiaa, huolellista analyysia ja salkkuun ostettavien yhtiöiden määrän rajaamista. 

 • Aktiivisen rahaston etuja ovat selkeät sijoitusprosessit, salkunhoitajan kokonaisvaltainen vastuu sekä yhteinen globaali analyysi. Myös vastuullisuus näkyy vahvasti salkunhoidossa, sillä jokainen salkunhoitaja on sitoutunut valitsemaan pitkällä aikavälillä vastuullisia ja kannattavia yhtiöitä salkkuunsa. Sijoittaja puolestaan voi valita rahaston, jonka sijoitusstrategia vastaa hänen tavoitteitaan ja arvojaan. Yksi tapa arvioida rahastojen tähänastista onnistumista on seurata rahastojen Morningstar-luokitusta™.

 • Aktiivisen rahaston kääntöpuolena on, että tuottokehitys voi ajoittain jäädä vertailuindeksin kehitystä heikommaksi, koska salkunhoitaja tekee päätökset itse. Aktiivisilla rahastoilla on myös yleensä indeksirahastoja korkeampi hallinnointipalkkio.

Hyvä tietää

Vaihtoehto aktiiviselle rahastolle on indeksirahasto. Indeksirahasto seuraa valitun osakeindeksin kehitystä mahdollisimman tarkkaan. Osakkeita hankitaan rahastoon samalla painolla kuin indeksissä.


Rahaston tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

 • Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea.
 • Sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan.

Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kurssiluettelosta Avautuu uuteen ikkunaankunkin rahaston kohdalla. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.